Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Općina Punat

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Općina Punat

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Općina Punat


Attachment attachment.delivery status
1K Download

Attachment Financiranje medija.txt
2K Download View as HTML


Isporuka nije uspjela zbog sljedećih primatelja ili grupa:

[1]Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Punat ([Općina Punat e-mail za zahtjeve])
Primateljev je poštanski sandučić pun i trenutno ne može primati nove
poruke. Pokušajte je ponovo poslati kasnije ili se primatelju obratite
izravno.

Dijagnostičke informacije za administratore:

Poslužitelj za generiranje: punat.local

[Općina Punat e-mail za zahtjeve]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=Punat/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=SERVER2/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:BE000000,
17.43559:0000000030010000000000001F00000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 2.17597:00000000, 2.22787:00000000, 4.13032:0F010480,
0.25848:EC030000, 4.7588:0F010480, 0.25840:EC030000, 4.6564:0F010480,
0.22086:0F010480, 4.23921:EC030000, 6.21970:0F01048040000C680F010480,
4.5721:DD040000, 4.6489:DD040000, 0.34743:0F010480, 4.2199:DD040000,
0.56415:0F010480, 4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000,
255.1750:0F010480, 0.26849:DD040000, 255.21817:DD040000, 0.26297:DD040000,
4.16585:DD040000, 0.32441:DD040000, 4.1706:DD040000, 0.24761:DD040000,
4.20665:DD040000, 0.25785:DD040000, 4.29881:DD040000
##rfc822;[Općina Punat e-mail za zahtjeve]

Izvorna zaglavlja poruka:

Received: from mx1.netcom.hr (194.152.247.134) by punat.dyndns.org
(10.31.0.104) with Microsoft SMTP Server id 14.3.123.3; Sat, 21 Oct 2017
12:46:16 +0200
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by mx1.netcom.hr
(Postfix) with ESMTP id 2DBFDC015A1 for <[Općina Punat e-mail za zahtjeve]>; Sat, 21
Oct 2017 12:46:16 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at mx1.netcom.hr
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: -0.386
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=-0.386 required=6.6 tests=[BAYES_00=-1.2,
NO_DNS_FOR_FROM=0.001, RDNS_NONE=0.793, T_SPF_HELO_TEMPERROR=0.01,
T_SPF_TEMPERROR=0.01] autolearn=no autolearn_force=no
Received: from mx1.netcom.hr ([127.0.0.1]) by localhost (mx1.netcom.hr
[127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 77vykwnIiHDW for
<[Općina Punat e-mail za zahtjeve]>; Sat, 21 Oct 2017 12:46:14 +0200 (CEST)
Received: from imamopravoznati.org (unknown [148.251.218.148]) by
mx1.netcom.hr (Postfix) with ESMTP id E725FC01599 for
<[Općina Punat e-mail za zahtjeve]>; Sat, 21 Oct 2017 12:46:14 +0200 (CEST)
Received: by imamopravoznati.org (Postfix, from userid 1001) id DB92E66128;
Sat, 21 Oct 2017 12:46:15 +0200 (CEST)
Date: Sat, 21 Oct 2017 12:46:15 +0200
From: Melisa Skender <[ZPPI #4865 email]>
To: =?UTF-8?B?WmFodGpldmkgemEgUFBJIHVwdcSHZW5pIHByZW1hIE9wxIdpbmEgUHVuYXQ=?=
<[Općina Punat e-mail za zahtjeve]>
Message-ID: <[e-mail adresa]>
Subject: Financiranje medija
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Return-Path: [ZPPI #4865 email]

References

Visible links
1. mailto:[Općina Punat e-mail za zahtjeve]

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Općina Punat, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Elfrida Mahulja
Općina Punat


Attachment image001.jpg
2K Download


REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PUNAT

Službenik za informiranje

 

KLASA: UP/I 008-02/17-02/17

URBROJ:2142-02-03/6-17-2

 

 

Poštovana gđo Skender,

 

           Obavještavam Vas da su informacije koje tražite javno
objavljene:

 

-          Općina Punat redovito objavljuje popis sklopljenih ugovora koji
ćete pronaći ovdje: [1]https://www.punat.hr/node/123

Kao i popis sponzorstava i donacija koje ćete pronaći ovdje:
[2]https://www.punat.hr/node/121

 

 

Informacije su objavljene sukladno čl. 10.  Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine broj 25/13 i 85/15).

 

Srdačno,

 

Elfrida Mahulja, službenik za informiranje

Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat

tel. 051/ 854-715

 

References

Visible links
1. https://www.punat.hr/node/123
2. https://www.punat.hr/node/121

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Punat može: