Za: 1. MAJ, Labin

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

- Popis medija s kojima je 1. maj Labin tijekom 2018. i 2019. godine sklopio ugovore o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2018. i 2019. godine primali subvencije
ili donacije iz 1. maj Labin temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.
Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Unaprijed hvala.

Neel Rocco

Sandra Višković Marković [1. MAJ d.o.o. Labin], 1. MAJ, Labin

Poštovana,

Temeljem zaprimljenog upita dostavljamo Vam tražene podatke u nastavku.

Sklopljeni Ugovori u 2018. godini:

1. Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen sa I. A. MEDIA, Obrt za promidžbu i oglašavanje, Rabac, Slobode 63 od 31.01.2018. Ugovorom je utvrđena visina naknade u mjesečnom paušalu od 1.875,00 kuna uvećano za PDV. Predmet Ugovora su usluge promidžbe i oglašavanja što obuhvaća: praćenje konferencije za medije direktora, praćenje projekta "selektivno prikupljanje otpada, praćenje aktivnosti na gradskoj tržnici, promocija svih aktivnosti u organizaciji TD 1. MAJ primjerice Sajma cvijeća te objavljivanje važnih obavijesti Trgovačkog društva.

2. Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen sa VLAČIĆ & ĆAKIĆ d.o.o. Labin, Mate Blažine 4 od 01.02.2018. Ugovorom je utvrđena visina naknade u mjesečnom paušalu od 2.000,00 kuna uvećano za PDV. Predmet Ugovora je objavljivanje oglasa u svakom broju mjesečnika LABINŠTINA INFO te na portalu www.labinstina.info. Odnosi se na objave o umrlima na web portalu te objave osmrtnica u tiskanom izdanju.

3. Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen sa RADIO LABIN d.o.o., Rudarska 3b, pp 70, Labin od 01.03.2018. Ugovorom je utvrđena visina naknade u mjesečnom paušalu od 2.281,40 kuna uvećano za PDV. Predmet Ugovora su izrada i emitiranje promotivnih poruka te drugih radijskih usluga (produkcija i emitiranje 360 objava na godišnjoj razini, produkcija i emitiranje promotivne emisije "RADIO RECIKLAŽA" u trajanju od 30 minuta četvrtkom premjerno i ponedjeljkom navečer reprizno, ukupno 12 emisija.

4. Ugovor o oglašavanju sklopljen sa NK RUDAR ul. Zelenice 46, Labin od 16. 07.2018. Ugovorom je utvrđena visina jednokratne uplate iznosa od 25.000,00 kuna za usluge reklamiranja TD 1. MAJ d.o.o. u natjecateljskoj sezoni 2018/2019 (od 01.08.2018. do 30.07.2019.). Za navedeni period utvrđene su slijedeće marketinške usluge: reklama na dresu za nastup seniorske momčadi, reklama na klupskoj web-stranici, reklama vinjeta na svim pojedinačnim ulaznicama te reklama putem reklamnog panoa na zidu stadiona u svrhu promocije LABINSKOG MARKATA.

5. Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen sa RADIO LABIN d.o.o., Rudarska 3b, pp 70, Labin od 17.10.2018. Ugovorom je utvrđena visina naknade u mjesečnom paušalu od 1.750,00 kuna uvećano za PDV. Predmet Ugovora je valorizacija i promocija LABINSKOG MARKATA. Radio se obvezuje u sklopu svog promotivnog programa producirati i emitirati 885 kratkih radijskih spotova u traajanju od 10 sec, 1020 čitanih poruka u trajanju do 20 sec i 35 nagradne igre u trajanju do 5 min. Cilj promotivnog programa je povećati posjećenost tržnice i stimulirati potrošnju baziranu na dnevnoj ponudi.

Sklopljeni Ugovori u 2019. godini:

1. Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen sa I. A. MEDIA, Obrt za promidžbu i oglašavanje, Rabac, Slobode 63 od 28.12.2018. Ugovorom je utvrđena visina naknade u mjesečnom paušalu od 1.875,00 kuna uvećano za PDV. Predmet Ugovora su usluge promidžbe i oglašavanja što obuhvaća: praćenje konferencije za medije direktora, praćenje projekta "selektivno prikupljanje otpada“, praćenje aktivnosti na gradskoj tržnici, pomocija svih aktivnosti u organizaciji TD 1. MAJ primjerice Sajma cvijeća te objavljivanje važnih obavijesti Trgovačkog društva.

2. Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen sa VLAČIĆ & ĆAKIĆ d.o.o. Labin, Mate Blažine 4 od 02.01.2019. Ugovorom je utvrđena visina naknade u mjesečnom paušalu od 2.000,00 kuna uvećano za PDV. Predmet Ugovora je objavljivanje oglasa u tiskanom izdanju te na portalu www.labinstina.info. Odnosi se na objave o umrlima na web portalu i objave osmrtnica u tiskanom izdanju.

3. Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen sa RADIO LABIN d.o.o., Rudarska 3b, pp 70, Labin od 01.03.2019. Ugovorom je utvrđena visina naknade u mjesečnom paušalu od 2.296,80 kuna uvećano za PDV. Predmet Ugovora su izrada i emitiranje promotivnih poruka te drugih radijskih usluga (produkcija i emitiranje 360 objava na godišnjoj razini, produkcija i emitiranje promotivne emisije "RADIO RECIKLAŽA" u trajanju od 30 minuta četvrtkom premjerno i ponedjeljkom navečer reprizno, ukupno 12 emisija.

4.Ugovor sklopljen sa NK RUDAR ul. Zelenice 46, Labin od 28.06.2019. Predmet Ugovora je oglašavanje putem dva (2) reklamna panoa na zapadnom zidu stadiona u Labinu, dimenzije 405x200 cm za period od 28.06.2019. do 28.06.2021. Ugovoren godišnji iznos je 30.000,00 kuna. Cilj je povećati vidljivost gradske tržnice kako bi ista bila što posjećenija.

5. Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen sa RADIO LABIN d.o.o., Rudarska 3b, pp 70, Labin od 31.10.2019. Ugovorom je utvrđena visina naknade u mjesečnom paušalu od 1.750,00 kuna uvećano za PDV. Predmet Ugovora je valorizacija i promocija LABINSKOG MARKATA. Radio se obvezuje u sklopu svog promotivnog programa producirati i emitirati 800 kratkih radijskih spotova u trajanju do 10 sec čitanih poruka u trajanju do 20 sec, 764 kratkih radijskih spotova u trajanju do 10 sec, 15 nagradne igre u trajanju do 5 min. Cilj promotivnog programa je povećati posjećenost tržnice i stimulirati potrošnju baziranu na dnevnoj ponudi.

Donacije temeljem Odluka direktora:

U 2018.g. donacija Radio Labinu u iznosu od 1.250 kn u svrhu pomoći pri prijenosu utakmice 1/4 finala kupa RH.
U 2019. g. donacija Radio Labinu u iznosu od 1.000 kn u svrhu pomoći pri prijenosu utrke "Cro race".
U 2019. g. donacija Radio Labinu u iznosu od 500 kn u svrhu pomoći pri prijenosu Novogodišnjeg dočeka na Radio Labinu - BRONZE

Ostalo temeljem narudžbenica:

U 2018. godini:
Radio Labin - blagdanske čestitke u iznosu od 1.200 kn
Narodne novine d.d. - objave Ugovora o JNB u iznosu od 6.000 kn
Glas Istre Novine d.o.o. - objave osmrtnica (usluga trećim licima koja se naplati od korisnika usluge),objave oglasa za oglašavanje slobodnih radnih mjesta, objave oglasa za zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici, u ukupnom iznosu od 13.966,43 kn

U 2019. godini:
Radio Labin - blagdanske čestitke u iznosu od 1.000 kn
Narodne novine d.d. - objava Ugovora o JNB u iznosu od 3.000 kn
Glas Istre Novine d.o.o. - objave osmrtnica (usluga trećim licima koja se naplati od korisnika usluge), objave oglasa za oglašavanje slobodnih radnih mjesta, objave oglasa za zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici, web banner 600x600 za oglašavanje kontakata i telefona dežurne pogrebne službe, u ukupnom iznosu od 20.753,16 kn

S poštovanjem,

Sandra Višković Marković, 1. MAJ d.o.o. Labin

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org