Glavni projekt i građevinska dozvola za fontane na Aveniji V. Holjevca

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Grad Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Ljubazno vas molim dostavu:
- glavnog projekta u digitalnom obliku
- građevinske dozvole (preslika/sken u digitalnom obliku)
za fontane (za sve faze gradnje ako ih je bilo više odvojenih) na
Aveniji Većeslava Holjevca ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice.

Vaš odgovor dostavite na ovu elektronsku adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[uklonjen osobni podatak]

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
molim Vas infomaciju o statusu ovog zahtjeva.

Rok za odgovor bio je 24.11.2016.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Povjereniku za informiranje poslana je predstavka jer tijelo nije odgovorilo na zahtjev u zakonskom roku: http://bit.ly/zppi-predstavka

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
Povratno na predstavku klasa 008-03/18-01/15 Povjerenice za
informiranje, molim vas da odgovor na zahtjev dostavite na ovu
adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

nastavno na Vaš podnesak lijepo Vas molim da, temeljem čl. 20. st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), u roku od 5 dana dostavom adrese ispravite Vaš zahtjev, jer će u protivnome isti biti odbačen rješenjem. Naime, članak 18. stavak 3. Zakona kaže: „Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište."

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Izvorni zahtjev je sadrzao sve potrebne elemente:

Od: Miroslav Schlossberg
9.11.2016
Za: Grad Zagreb

Ljubazno vas molim dostavu:
- glavnog projekta u digitalnom obliku
- građevinske dozvole (preslika/sken u digitalnom obliku)
za fontane (za sve faze gradnje ako ih je bilo više odvojenih) na
Aveniji Većeslava Holjevca ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice.

Vaš odgovor dostavite na ovu elektronsku adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[uklonjen osobni podatak]

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb


Attachment 008 02 18 002 60 IZVJE E DAJE SE 1.pdf
699K Download View as HTML


Poštovani gospodine Schlossberg,

u privitku Vam dostavljam traženi odgovor.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

temeljem članka 22. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje: Zakon), a vezano uz članak 22. stavak 1. točku 1. i točku 4. Zakona, obavještavamo Vas kako je rok za odlučivanje o Vašem zahtjevu produljen s 15 na 30 dana, računajući od dana podnošenja urednog zahtjeva.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Ana Gojanović-Rakić
Grad Zagreb


Attachment 08032018161843.pdf
4.1M Download View as HTML

Attachment 07032018155402.pdf
1.3M Download View as HTML

Attachment 07032018160156.pdf
647K Download View as HTML


Poštovani g. Schlossberg,

temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15, dalje: Zakon) u privitku maila Vam dostavljam scanove: Potvrde glavnoga projekta, Klasa: 361-03/2011-01/340, Urbroj: 251-13-22/116-12-24 od 26. 3. 2012., Potvrde izmjene glavnog projekta, Klasa: 361-03/2012-001/209, Urbroj: 251-13-22/150-2012-2 od 6. 6. 2012., Građevinske dozvole, Klasa: UP/I-361-03/2014-001/51, Urbroj: 251-13-22/150-2014-2, od 10.9.2014.

Što se tiče dijela zahtjeva kojim tražite dostavu glavnoga projekta (sve faze izgradnje fontana ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice), a s obzirom da je riječ o autorskome djelu, zatražena je suglasnost glavne projektantice za pristup navedenoj informaciji, te je ista dobivena/zaprimljena s danom 03. travnja 2018. Temeljem suglasnosti od nadležnoga gradskog ureda zatražena je dostava glavnoga projekta u digitalnome obliku.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Zaprimljeno je Rješenje Grada Zagreba koji se tiče dijela zahtjeva za dostavu glavnoga projekta (sve faze izgradnje fontana ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice).

klasa 008-02/18-002/60
urbroj 251-02-22/005-18-39
9. travnja 2018

Rješenjem je zahtjev odbačen.

U bitnome službenica za informiranje Grada Zagreba navodi kako je 3. travnja zaprimljeno očitovanje glavne projektantice u kojem navodi da se ne protivi objavi glavnog projekta. Dana 6. travnja Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za građenje i održavanje komunalne infrastrukture dostavlja očitovanje kako isti nije u obvezi čuvati tehničku dokumentaciju dostavljenu na CD-u, te kako se glavni projekti nalaze uz građevinske dozvole u analognom (papirnatom) obliku u Pismohrani grada Zagreba te se mogu dobiti na uvid.

U tom dijelu zahtjev je odbijen čl.23.st.4. ZPPI-a, jer tijelo ne posjeduje informaciju, te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: