Grijanje u Velikoj Gorici

Stjepan Zlodi je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za HEP Toplinarstvo

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: HEP Toplinarstvo

Molim da mi dostavite podatke o toplinskim stanicama u Velikoj Gorici za koje ste Vi nadležni (adresa, vrsta goriva koje se koristi, toplinska snaga, podaci o spremniku ako ga stanica ima, potrošnja goriva, podatke o proizvedenoj te isporučenoj toplinskoj energiji).

Zamolio bih da podaci o potrošnji gorica, proizvednoj i isporučenoj toplinskoj enrgiji budu po razdoblju (mjeseci) za zadnjih nekoliko godina.

S poštovanjem,

Stjepan Zlodi

sluzbenikzainformiranje, HEP Toplinarstvo

1 privitaka

Poštovani,

 

sukladno članku 22. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, a
zbog svih navedenih razloga u navedenom stavku rok od 15 nismo u
mogućnosti ispuniti.

 

Lijep pozdrav,

Zoran Vidović
Službenik za informiranje HEP grupe

HEP d.d.
ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000, ZAGREB
Tel: 01/6322775, Int: 242775
Fax: 01/6322624
Email: [HEP Toplinarstvo e-mail za zahtjeve], www.hep.hr

 

prikazati citirane dijelove

Za: sluzbenikzainformiranje

nadam se da možete navesti samo ove informacije:

Molim da mi dostavite podatke o toplinskim stanicama u Velikoj
Gorici za koje ste Vi nadležni (adresa, vrsta goriva koje se
koristi, toplinska snaga, podaci o spremniku ako ga stanica ima)

S poštovanjem,

Stjepan Zlodi

sluzbenikzainformiranje, HEP Toplinarstvo

2 privitaka

Poštovani,

 

u skladu s odredbama  Zakona o zaštiti tajnosti podataka,
HEP-TOPLINARSTVO  ne može udovoljiti zahtjevu za dostavom svih traženih
podataka iz razloga što tražene informacije predstavljaju poslovnu tajnu,
koju Zakon o zaštiti tajnosti podataka definira kao „podatke koji su kao
poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom ili općim aktom
trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe, a koji predstavljaju
proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada te
druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle
nastupiti štetne posljedice za njezine gospodarske interese“.

 

Pravilnik o poslovnoj tajni u HEP-TOPLINARSTVU d.o.o. u čl. 2. određuje
„Poslovnu tajnu predstavljaju podaci koji su kao poslovna tajna određeni
zakonom, drugim propisom, općim aktima društva ili ovim Pravilnikom, a
čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenoj osobi bilo protivno
poslovnim interesima i poslovnom ugledu Društva“.

Jednako tako dalje u čl. 6.  navodi se koji podaci se smatraju poslovnom
tajnom pa tako u toč. 10 je navedeno – o zalihama pogonskog goriva te toč.
12. – koji se odnose na sadržaj poslovnih knjiga i knjigovodstvenih
isprava Društva, osim podataka koji se objavljuju sukladno drugim
zakonskim propisima.

Sukladno navedenom podaci o spremnicima predstavljaju podatke o mogućim
zalihama goriva, a podaci o potrošnji goriva i proizvedenoj i potrošenoj
energiji su podaci iz poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava koji se
ne objavljuju.

 

Dostavljamo osnovne podatke o toplinskim sustavima.

 

Lijep pozdrav,

 

Zoran Vidović
Službenik za informiranje HEP grupe

HEP d.d.
ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000, ZAGREB
Tel: 01/6322775, Int: 242775
Fax: 01/6322624
Email: [HEP Toplinarstvo e-mail za zahtjeve], www.hep.hr

 

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org