Hr.vode cjenik

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Hrvatske vode, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Hrvatske vode,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

1)
Aktualni cjenik za izdavanje posebnih uvjeta.

2)
Odluku ili rjesenje ili drugi akt kojim je donesena odluka o tom
cjeniku.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Danko Biondić
Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

Nažalost, Vaš cijenjeni Zahtjev za pristup informacijama nismo razumjeli. Kako bismo Vam mogli na vrijeme odgovoriti, ljubazno Vas molimo da ga što prije dopunite s preciznijom informacijom o cjeniku koji Vas interesira.

S poštovanjem,

Hrvatske vode

Službenik za informiranje
dr.sc. Danko Biondić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Danko Biondić,

Sukladno članku 20, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacija,
niže dostavljam ispravak zahtjeva.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija vezana uz izdavanje posebnih uvjeta u svrhu
izdavanja lokacijske dozvole i izdavanje potvrde glavnog projekta
za izdavanje građevinske dozvole:

1) Aktualni cjenik prema kojem Hrvatske vode naplaćuju gore
navedene stavke.

2) Odluku ili rješenje ili drugi akt kojim je donesena službena
odluka o tom cjeniku.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Danko Biondić
Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani,

Nastavno na Vaš upit, dajemo sljedeće informacije:

1.Hrvatske vode za stavke navedene u Vašem zahtjevu postupaju sukladno važećem Zakonu o upravnim pristojbama.
2.Zakon o upravnim pristojbama, kao i sve njegove izmjene i dopune, donosi Hrvatski sabor.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
dr.sc. Danko Biondić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatske vode, Zagreb može: