Informacija o stanju zahtjeva za sazivanjem sjednice VMO Braće Ribar iz Đakova

Pisani zahtjev podnositelja Danko Kočiš za Grad Đakovo

Grad Đakovo ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Danko Kočiš

Poštovani Grad Đakovo,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

o trenutnom stanju zahtjeva za sazivanjem Sjednice Vijeća mjesnog
odbora Braće Ribar iz Đakova, upućenog Gradu Đakovu dana 28. srpnja
2015. kojem se tražilo sljedeće:

temeljem čl. 51. i 55. Statuta Grada Đakova, Vijeće mjesnog odbora
mora se sastati minimalno jedanput u tri mjeseca, što je temeljna
odredba postojanja VMO-a, te uz to donosi i ostale temeljne
dokumente rada, a Vi kao Gradonačelnik nadležno ste tijelo koje
regulira zakonitost rada VMO temeljem čl. 64. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojem Gradonačelnik može
raspustiti to tijelo, Vijeće mjesnog odbora te tražiti reizbor
predsjednika i potpredsjednika istog.
Kako sam predsjedavao 1. sjednicom VMO „Braća Ribar“ koja se
održala 21. siječnja 2015.g. (KLASA: 026-01/15-01/9, URBROJ:
2121/01-06-01-15-1 i KLASA: 026-01/15-01/10, KLASA:
2121/01-06-01-14-1) na kojoj je biran predsjednik i potpredsjednik
navedenog MO, a kako je od tog datuma prošlo više od tri mjeseca, a
da nije sazvana niti jedna sjednica VMO-a, ovim zahtjevom tražim
izbor novog vodstva MO, koje će svoje obaveze ispunjavati kako je
navedeno u Statutu Grada Đakova, a koje je u interesu građana
Mjesnog odbora.
Temeljem čl.101. Zakona o općem upravnom postupku, dužni ste bili
odgovoriti u 30 dana jer se radi o Vašoj neposrednoj odluci kao
nadležnom tijelu, a prošlo je 60 dana od prvog zahtjeva (koje je
podneseno 22. svibnja 2015. god.).
Nakon isteka roka, temeljem čl.102. Zakona o općem upravnom
postupku, kako je propisano Zakonom te u Vašoj domeni i
nadležnosti, tražim da Vaše tijelo donese Rješenje kojim se
utvrđuje da je zahtjev opravdan i usvojen, a u roku od 8 dana od
dana ovog Zahtjeva, te sazove sjednicu u zakonskom roku od 3
mjeseca.

Kako nakon mog traženja, a temeljem navedenih Zakona, molim Vas
hitan odgovor, kako se Zahtjev ne bi prebacivao na iduće nadležno
tijelo u postupku.

S poštovanjem,

Danko Kočiš
član VMO Braća Ribar, Đakovo

Spojite s ovim

Od: Ured gradonačelnika
Grad Đakovo


Attachment Odgovor.pdf
164K Download View as HTML


Poštovani,
u privitku Vam dostavljam traženu informaciju.
Spoštovanjem,
Službenik za informiranje
Miroslav Klepo, mag.iur.

2.9.2015 u 14:39, Danko Kočiš je napisao/la:

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Đakovo može: