Informacije o liječenju životinje u Dumovcu - skloništu za nezbrinute životinje grada Zagreba

Zahtjev je uspješan.

Za: Zoološki vrt Grada Zagreba, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostave informacije za period od 29.4 do (i uključujući) 5.5.:

- o pregledima koje su provedene nad mačkom Urškom koja je u sklonište Dumovec pristigla 29.4 s ranjenim uhom; vrijeme pregleda i trošak pregleda, te kao dokaz nalaze i račune

- o vrsti provedenih operacija, te mjestu (naziv ambulante) i datumu operacija te njihovim troškovima s računima kao dokazom

- terapijama koje primila u tom periodu te troškovima istih s računima kao dokazom

Molim da mi se informacije dostave u digitalnom obliku, putem e-maila.

S poštovanjem,

Ivana

Zoološki vrt Grada Zagreba, Zagreb

1 privitaka

Poštovana gospođo Ivana,

sukladno Zakonu o pravu na pristupu informacijama obavještavamo Vas o zdravstvenom stanju i poduzetim aktivnostima skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite mačke Urške.

Mačka Urška je primljena u Skloništu za nezbrinute životinje grada Zagreba na zahtjev gospođe iz [osobna informacija] u srijedu 29.4. navečer, kao mačka lutalica i to s ranjenim uhom. Nedostajalo je pola uške jer mačka nije liječena od kronične upale vanjskog zvukovoda.

Mačku je pregledala i operirala naša veterinarka, voditeljica Skloništa. Odrezala joj je dio uške, a nakon toga i napravila kastraciju. U abdomenu je pronašla ugruške krvi (hemoabdomen) i megacolon (začepljeni colon s tvrdim sadržajem unutra).

Od toga dana mačka je na terapiji protiv začepljenja, analgeticima i antibioticima. Svaki dan čistimo uši i dobiva redovno antibiotike i na posebnoj je prehrani na mekoj gastrointestinalnoj hrani. Uška je ponovo resecirala u utorak i na njoj su šavovi.

Mačka se dobro oporavlja, a voditeljica skloništa procjenjuje da bi trebala ostati na terapiji još oko mjesec dana.

Gospođa [osobna informacija], koja navodno nije vlasnica mačke, svaki dan zove i želi mačku, ali je obaviještena je o tome da prema Zakonu o zaštiti životinja (NN 102/17 i 32/19) i Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (NN 99/19), Sklonište ima pravo naplatiti troškove skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite životinja od vlasnika odnosno posjednika.

Za razdoblje od 29. 04. do 05. 05. Sklonište je pružilo usluge u iznosu od 3.216,25 kuna, prema tablici u privitku.

Popis svih operacija, postupaka i terapija koji su primijenjeni za skrb i liječenje mačke Urške i stvarni vlasnik može vidjeti u našim evidencijama, a račun će joj sa specifikacijom svih troškova biti će izdan kod primopredaje mačke.

Ukupni troškovi nisu poznati i ovise o trajanju boravka u Skloništu, a što ovisi o zdravstvenom stanju mačke i pronalasku stvarnog vlasnika.

Također Vas molim potvrdu primitka odgovora.

Srdačan pozdrav,

Tomislav Krizmanić
edukator / educator
službenik za informiranje

mob +385 91 2302 197
e-mail [Zoološki vrt Zagreb e-mail za zahtjeve]

Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba / Zoological Garden of Zagreb
Maksimirski perivoj bb, 10 000 Zagreb
tel +385 1 2302 198 fax +385 1 2302 199 e-mail [e-mail adresa]
www.zoo.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Zoološki vrt Grada Zagreba, Zagreb

Poštovani,
primila sam mail.

S poštovanjem,

Ivana

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org