Inspekcijski, stručno-pedagoški i drugi stručni nadzori

Zahtjev je djelomično uspješan.

Sanja Bezbradica Jelavić

Za: Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Poštovani,

u svojstvu punomoćnice stranaka, a temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, molim da mi u elektronskom obliku na ovu adresu dostavite:

1. informaciju o broju inspekcijskih, stručno-pedagoških i drugih stručnih nadzora koje ste proveli, odnosno čije ste provođenje naložili u razdoblju od 1. rujna 2017.g. do 1. prosinca 2018.g. u Osnovnoj školi Jordanovac.

2. preslike odluka, zapisnika, izvješća, rješenja i/ili drugih akata koja ste kao nadzorno tijelo sastavili/donijeli tijekom ili po završetku nadzora koji su u Osnovnoj školi Jordanovac provedeni u navedenom razdoblju, i to tako da se na odgovarajući način prekriju podaci o identitetu djece i njihovih roditelja.

Napominjem da je Osnovnoj školi Jordanovac postavljen istovjetan zahtjev za pristupom informacijama, te da je škola uputila da se zahtjev uputi Vama. Postavljeni zahtjev, kao i podneseni dopis škole možete pronaći na poveznici u dnu dopisa, time da moje stranke dopis škole smatraju otežavanjem i/ili onemogućavanjem pristupa informacijama.

Imajući u vidu važnost prevencije međuvršnjačkog nasilja kao i pravo roditelja da budu upoznati sa rezultatima provedenih nadzora, osobito zbog višekratnog ponavljanja u jednogodišnjem vremenskom intervalu, nedvojbeno postoji opravdani interes da se zatraženim informacijama dozvoli pristup u cijelosti te se stoga sa istovjetnim zahtjevom sada obraćam Vama.

S poštovanjem,

Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica
OD Jelavić & partneri j.t.d.

* http://imamopravoznati.org/request/inspe...

Sent request to Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb again, using a new contact address.

Alumni Katica je ostavio/la bilješku ()

Poštovani,
sakrili smo odgovor tjv jer je sadržao osobne podatke u PDF prilozima, a nismo ih u mogućnosti cenzurirati (http://imamopravoznati.org/help/privacy#...).
Predlažemo da pošaljete odgovor tjv i tražite da tijelo cenzurira osobne podatke prije dostavljanja odgovora s prilozima.

Lijep pozdrav,
Katica
Imamo pravo znati

Antonela Nizetic-Capkovic, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Ova je poruka skrivena. Agencija za odgoj i obrazovanje je zahtjevom od 10. svibnja 2019 zatražila skidanje ovog zahtjeva iz razloga jer je predmet u procesu te radi podataka o maloljetnicina koji sadrži, GONG je odlučio udovoljiti zahtjevu tijela cenzurom spornog odgovora. Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja. Ako ste predali zahtjev, možete seprijaviti da biste vidjeli poruku.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org