Integracija sustava za nadzor i upravljanje prometom ATRON sa sustavom za automatsku naplatu prijevoza TICKETING

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Zagrebački holding

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Zagrebački holding trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački holding, podružnica ZET

Poštovani,

U Tehničkoj specifikaciji, ver. 0, za Integraciju sustava za nadzor
i upravljanje prometom ATRON sa sustavom za automatsku naplatu
prijevoza TICKETING, koja čini sastavni dio Ugovora o pružanju
usluge br. N-234/09 od 14.12.2009. na stranici 2 tehničke
specifikacije pod Zahtijevi prema tijeku implementacije navedeno je
da dorada programskih modula i implementacija specificiranih
promjena obuhvaća aktivnosti: detaljnu specifikaciju
funkcionalnosti te ovjeru detaljne specifikacije od strane
naručitelja. Pod Ostali zahtjevi navedeno je da korisnička i
tehnička dokumentacija korisničkog sučelja mora biti u cijelosti na
hrvatskom jeziku.

Ljubazno vas molim dostavu sljedećih informacija:
- detaljnu specifikaciju funkcionalnosti (svejedno je je li
ovjerena ili nije od strane naručitelja)
- korisnička i tehnička dokumentacija korisničkog sučelja

Molim vas da odgovor dostavite na ovu elektronsku adresu kao
najekonomičniji način odgovora. Imajte na umu da svaki zahtjev ima
jedinstvenu email adresu.

Unaprijed vam hvala na vašem trudu!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podatak]

Spojite s ovim

Od: Dinka Pančić
Zagrebački holding

Poštovani,

temeljem vašeg zahtjeva za pristup informacijama kojeg ste nam uputili elektroničkim putem 11. 11. 2017., molim Vas da temeljem članka 15. stavka 2. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15, dalje: Zakon) te temeljem članka 79. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09), u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovoga maila, dostavite izričiti pisani pristanak za pristup informaciji ugovorne strane koja izvršava Ugovor, odnosno Atron Electronic GMBH, Muenchen, Am Ziegelstadel 12+ 14, Markt Schwaben kako se ne bi ugrozila poslovna i informacijska sigurnost izvršavanja ugovora.

Srdačan pozdrav,

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje
Ured Uprave
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [ZGH e-mail za zahtjeve]
www.zgh.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Dinka Pančić

Poštovana,
Vaš dopis od 20.11.2017 ne smatra se odgovorom, a pogrešno
primjenjuje ZPPI, prema već postojećoj odluci Povjerenice:

Prema clanku 16. stavku 1. Zakona, tijelo javne vlasti nadlezno za
postupanje po zahtjevu za pristup informacijama iz clanka 15.
stavka 2. tocke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavka 3. i 4. ovog
Zakona, duzno je, prije donosenja odluke, provesti test
razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz clanka 15.
stavka 2. tocke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom misljenju
Ureda vijeca za nacionalnu sigurnost, duzan je, prije donosenja
odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Stoga vas molim odgovor u zakonskom roku, u suprotnome se smatra da
je nastupila šutnja administracije.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Poslana predstavka radi kršenja roka za odgovor putem obrasca: https://imamopravoznati.typeform.com/to/...

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Zagrebački holding može: