Interna istraga Vlade o putnim nalozima

Pisani zahtjev podnositelja Duje Prkut za Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Vlada Republike Hrvatske, Zagreb.

Od: Duje Prkut

Za: Vlada Republike Hrvatske

Poštovani,

Postavljam ovaj upit u odnosu na informacije sadržane u
verficiranom odgovoru na zastupnička pitanja Grbina i Ostojića
postavljena Vladi Republike Hrvatske, koje je Vlada usvojila na
sjednici održanoj 13.04. U odgovoru na pitanje "Kada je započela
interna istraga?" dostavljen je sljedeći odgovor: "Prikupljanje
podataka i informacija o okolnostima vezanim uz izdavanje putnih
naloga i administrativnim postupcima s tim u vezi, započelo je
odmah nakon usmenog naloga predsjednika Vlade Republike Hrvatske
koji je izdan nakon neposrednog saznanja za moguće nepravilnosti."

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama postavljam zahtjev
za pristup sljedećim informacijama, te Vas molim da mi informacije
dostavite u elektroničkom obliku, kao odgovor na ovaj mail:

- Kojeg je datuma predsjednik Vlade RH izdao usmeni nalog za
prikupljanje podataka i informacija?
- Kojeg je datuma predsjednik Vlade stekao neposredna saznanja o
mogućim nepravilnostima?
- Na koji način je predsjednik Vlade stekao neposredna saznanja o
mogućim nepravilnostima?

S poštovanjem,

Duje Prkut

Spojite s ovim

Od: Ida Ćosić
Vlada Republike Hrvatske, Zagreb


Attachment Duje Prkut obavijest.pdf
152K Download View as HTML


Poštovani,

 

nastavno na Vaše traženje, u privitku dostavljamo odgovor.

Također, upućujemo Vas na javno dostupne informacije na poveznicama:

[1]https://vlada.gov.hr/sjednice/31-sjednic...

[2]https://vlada.gov.hr/vijesti/predsjednik...

 

Srdačan pozdrav,

 

Ida Ćosić Duić

službenica za informiranje Vlade RH

 

Vlada Republike Hrvatske

Trg sv. Marka 2

10 000 Zagreb

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Duje Prkut

Za: Ida Ćosić

Poštovana,

Zahvaljujem na odgovoru.

S poštovanjem,

Duje Prkut

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Vlada Republike Hrvatske, Zagreb može: