Izgradnja cementare u Kruševu

Ivan Matić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Poštovani,
Sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama, molimo Vas da mi dostavite informacije vezane za izgradnju tvornice cementa u selu Kruševo kod Obrovca talijanskog investitora Fassa d.o.o. Molimo Vas također da nam dostavite i studiju utjecaja na okoliš za izgradnju navedenog objekta kao i dokumentaciju vezanu za eksploataciju sirovine za potrebe same tvornice koja se nalazi također na području sela Kruševa i to na samom kanjonu rijeke Zrmanje. Radi se o investiciji koja predviđa izgradnju industrijskog kompleksa veličine 28 ha ukupne vrijednosti cca 240 mil eura. Zanima me u kojoj je fazi taj projekt, dali će se ikad realizirati jer o tome se priča još od davne 2003., a do danas ništa. Građani sela Kruševa i okolice imaju pravo znati o izgradnji nečega što će uvelike promjeniti socijalnu, ekonomsku i ekološku sliku njihovog kraja. Molim Vas da mi odgovorite u što skorijem roku!!

S poštovanjem,

Ivan Matić, dipl.pol.

Pristup Informacijama,

1 privitaka

Poštovani gospodine Matić,
u privitku Vam dostavljamo informaciju prema Vašem zahtjevu od 9. ožujka 2017.
Srdačan pozdrav,

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministry of Environment and Energy
Nives Tomljenović
Viši stručni savjetnik
Službenica za informiranje
Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol
Radnička 80
10 000 Zagreb
phone:     +385 1 3717 255
fax:          +385 1  3717 181
e-mail:   [MZOIP e-mail za zahtjeve]; [e-mail adresa]
www.mzoip.hr

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org