Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Pisani zahtjev podnositelja David Tadis za Općina Marijanci

Zahtjev je uspješan.

Od: David Tadis

Za: Općina Marijanci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Od: Info općina Marijanci
Općina Marijanci

Poštovani,

Vaš zahtjev je zaprimljen.

Službenik za informiranje Općine Marijanci

Spojite s ovim

Od: Info općina Marijanci
Općina Marijanci

Poštovani,

Temeljem Vašeg zahtjeva koji je zaprimljen 18.05.2016. godine, ovim
putem dostavljamo Vam sljedeće informacije o plaćama dužnosnika u Općini
Marijanci:

1. Načelnik Općine Marijanci - stalni radni odnos - iznos mjesečne bruto
plaće: 11.050,86 kuna (neto plaća: 8.185,31 kuna),
2. Zamjenik načelnika Općine Marijanci - prema Odluci općinskog vijeća -
mjesečna naknada u iznosu 350,00 kuna neto,
3. Predsjednik vijeća Općine Marijanci - prema Odluci općinskog vijeća -
naknada u iznosu 100,00 kuna neto po održanoj sjednici općinskog vijeća.

Službenik za informiranje
Ivan Pandurić, mag.oec.

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Marijanci može: