Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Pisani zahtjev podnositelja David Tadis za Općina Sveti Križ Začretje

Zahtjev je uspješan.

Od: David Tadis

Za: Općina Sveti Križ Začretje

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Od: Jasminka
Općina Sveti Križ Začretje

Vezano za Vaš upit obavještavamo Vas je načelnik Općine Sveti Križ Začretje profesionalac.
Kad je načelnik stupio na dužnost vrijedio je koeficijent za obračun plaće 4,55 te je njegova bruto plaća iznosila 20.945,92 kn.
Od 01.01.2014. na njegov prijedlog smanjen je koeficijent za obračun plaće na 4,09 te je do 31.03.2014. njegova bruto plaća iznosila 18.875,09 kn.
Od 01.04.2014.do 01.01.2015. godine zbog smanjenja osnovice za državne dužnosnike ( temeljem koje se vrši obračun plaće za općinskog načelnika) opet mu je smanjena bruto plaća tako da je ista iznosila 17.785,38 kn.
Od 01.01.2015. također zbog smanjenja osnovice za državne dužnosnike još jednom je smanjena bruto plaća općinskog načelnika.
Bruto plaća načelnika za travanj 2016. iznosila je 16.546,50 kn. Na prijedlog i inicijativu načelnika na prošloj sjednici Općinskog vijeća smanjen je koeficijent za obračun njegove plaće tako da će bruto plaća načelnika za svibanj 2016 iznositi 15.777,84 kn ili 10.402,70 kn neto.
Zamjenik načelnika i predsjednik Općinskog vijeća ne primaju nikakvu naknadu za svoj rad budući su se odrekli prava na istu.
Na prijedlog Općinskog načelnika niti članovima Općinskog vijeća se ne isplaćuju nikakve naknade.
S poštovanjem,

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Jasminka Lasić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Sveti Križ Začretje može: