Za: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku
n/p ovlastena osoba za javnu nabavu
Zakon o javnoj nabavi (120/16) odredjuje nacela, odnosno duh zakona koji je obligatoran i u Pravilnicima o javnoj nabavi.

Na sluzbenim stranicama Hrvatskog narodnog kazalista u Osijeku (www.hnk-osijek.hr) prikazane su netocne (ili svjesno neistinite) slijedece cinjenice:

1. Na linku o sprjecavanju sukoba interesa, pod IZJAVA INTEDANTICE za 2019.godinu - otvaranjem linka ukazuje se Izjava o nepostojanju sukoba interesa za celnika tijela narucitelja, ali u muskom rodu i s osobnim podacima na sasvim drugo ime i prezime. Kako receno cini krsenja cl.75 i 76. ZOJN, zahtijevam odgovor cini li isto namjeru pripremne radnje za pocinjenje kaznenoga djela Zlouporaba postupka javne nabave iz cl.254 KZ RH.

2. Zasto odgovorna osoba - intedantica Drazena Vrselja nije dala izjavu po cl.80 ZOJN, a razvidno je kako je javno na web stranici pod "Dokumenti, natjecaji i javna nabava", grubim propustom ili namjerom stvorena zabluda pod " Izjava intedantice"

3. Slijedom recenoga od ovlastene osobe za javnu nabavu, zahtijevam odgovor i popis ( i mozebitno neregistrirano na EOJN NN) svih postupaka i sklopljenih ugovora tijekom 2019. godine (poglavito npr.odvjetnicke usluge, iako postoji pravna sluzba kao i sva izvodjenja radova putem javne nabave).

S poštovanjem,

Danko Vojnovic

Svjetlana Rupčić, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Poštovani

 

Slijedom Vašeg zahtjeva za PPI od 30. lipnja 2019. godine izvješćujemo po
Vašim pitanjima:

 1. Na linku o sprječavanju sukoba interesa, pod IZJAVA INTENDANTICE
omaškom je stavljena izjava prethodnog intendanta. Kako Vam je
poznato, omaška je ispravljena.
 2. Intendantica Dražena Vrselja, dala  je izjavu po čl. 80. Zakona o
javnoj nabavi, dana 16. travnja 2019. godine, ali kao pod 2., omaškom
je stavljena izjava prethodnog intendanta.
 3. Na web stranici HNK u Osijeku objavljen je Registar ugovora za 2019.
godinu. Predmetni registar ažurira se sukladno Pravilniku o planu
nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u
javnoj nabavi.

 

S poštovanjem,

 

Službenik za informiranje

Svjetlana Rupčić, dipl.iur.

 

 

 

 

Za: Svjetlana Rupčić
Postovana,
Zahvaljujem na odgovoru kojim sam u potpunosti zadovoljan. Poglavito poradi Vama poznate cinjenice kako sam osobno i dobronamjerno istu promjenu inicirao.
Sto se tice tumacenja (omaska i slicno) drzim kako je pristojno, ali u ovom i slicnim slucajevima, postoji samo - ili namjera ili neznanje, trece ne postoji...
U vjeri dobre poduke, kako se moze i zakonito raditi, ocekujem isti pristup i u nadolazecem upitu o angaziranju odvjetnickog ureda, te zahvaljujem HNK-u Osijek, poglavito intedantici na dostavi istoga cime konkludentnom radnjom potvrdjuje zelju za uskladjenjem poslovanja sa zakonima Republike Hrvatske.
S poštovanjem,

Danko Vojnovic

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org