Za: Hrvatski planinarski savez, Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim Vas da mi dostavite:

1. Planove i programe rada Komisije za sportsko penjanje u razdoblju od 2015. - 2019.
2. Zapisnike i Odluke sa održanih sastanka Izvršnog odbora Komisije za sportsko penjanje u razdoblju od 2015. - 2019.
3. Zapisnike sa sjednica Sabora Komisije za sportsko penjanje održanih u razdoblju 2011. - 2019.
4. Izvještaje o radu Komisije za sportsko penjanje u razdoblju 2015. - 2019.
5. Izvještaje o radu Izvršnog odbora Komisije za sportsko penjanje u razdoblju 2015. - 2019.
6. Financijske izvještaje Komisije za sportsko penjanje u razdoblju 2015. - 2019.

S poštovanjem,
Enna Peroš

Hrvatski planinarski savez, Hrvatski planinarski savez, Zagreb

Poštovani,

Hrvatski planinarski savez krovni je nacionalni sportski savez za
sportove: planinarstvo, sportsko penjanje i planinsko skijanje. Rad Saveza
provodi se u skladu sa Zakonom o sportu, Zakonom o udrugama te Statutom
Hrvatskog planinarskog saveza, donesenim na temelju tih propisa. Statut
Hrvatskog planinarskog saveza dostupan je na webu HPS-a, na adresi:
[1]https://www.hps.hr/files/data/21/Statut%...

Javnost rada Hrvatskog planinarskog saveza ostvaruje se na način propisan
člankom 13. Statuta Hrvatskog planinarskog saveza. U tom se članku navode
i podrobno opisuju načini upoznavanja udruga članica Saveza i drugih
zainteresiranih tijela i organizacija odnosno javnosti s programima,
odlukama, smjernicama i zaključcima Saveza. Sva tijela Saveza – a to su,
sukladno članku 26. Statuta HPS-a: Skupština, Predsjednik, Izvršni odbor,
Nadzorni odbor i Sud časti – redovno skrbe o pravovremenom izvješćivanju
javnosti o temama od interesa za članstvo Hrvatskog planinarskog saveza.

Komisija za sportsko penjanje jedno je od 13 povjerenstava koje je radi
izvršavanja točno određenih stručnih zadaća formirala Skupština Hrvatskog
planinarskog saveza, kao najviše tijelo Saveza. Rad svih komisija
reguliran je člancima 49. i 50. Statuta HPS-a, te podrobnije opisan u
pravilnicima komisija koje donosi Skupština Saveza. Način rada Komisije za
sportsko penjanje, uključujući rad Sabora Komisije za sportsko penjanje i
Izvršnog odbora Komisije, uređen je Pravilnikom Komisije za sportsko
penjanje, koji je javno dostupan na web adresi:
[2]https://www.hps.hr/files/data/21/Praviln...

Komisije o svojim aktivnostima redovito izvješćuju Izvršni odbor Hrvatskog
planinarskog saveza koji kao nadležno tijelo Saveza operativno donosi i
provodi odluke i zaključke, na temelju svojih ovlasti i dužnosti
propisanih Statutom HPS-a.

Planovi i programi rada Saveza redovito se dostavljaju svim udrugama
članicama Saveza u pisanim materijalima za Skupštinu u obliku tiskane
brošure koja se upućuje poštom na adrese svih udruga udruženih u Hrvatski
planinarski savez. Na navedeni način, svi programi, planovi, kao i
podrobna izvješća o radu, financijski planovi i financijska izvješća
Saveza, u kojima su ujedno sadržani programi, planovi, izvješća i drugi
pisani materijali o sportskom penjanju i djelovanju nadležne komisije, za
svaku godinu pojedinačno, dostupni su javnosti u pisanim materijalima za
Skupštinu.

Programi, planovi, izvještaji, financijska izvješća i planovi Saveza za
proteklih pet godina dostupni su na adresama:

[3]https://www.hps.hr/files/data/21/dokumen...

[4]https://www.hps.hr/files/data/21/dokumen...

[5]https://www.hps.hr/files/data/21/dokumen...

[6]https://www.hps.hr/files/data/21/dokumen...

[7]https://www.hps.hr/files/data/21/dokumen...

Zapisnik Sabora KSP HPS, koji je 2017. bio dostavljen svim
sportsko-penjačkim klubovima u Hrvatskom planinarskom savezu, dostupan je
i na web adresi:

[8]https://www.hps.hr/files/data/21/dokumen...

Obavješćivanje članstva također se obavlja putem časopisa „Hrvatski
planinar“ i web stranica Hrvatskog planinarskog saveza [9]www.hps.hr, na
način kako je to i uređeno člankom 13. Statuta Hrvatskog planinarskog
saveza. Redovito se u prvom broju u novom godišnju časopisa „Hrvatski
planinar“ objavljuje cjelokupni izvještaj o radu Saveza i svih njegovih
tijela i komisija u protekloj godini.

Broj pojedinačnih odluka i zaključaka koji se donose u radu Saveza,
preobiman je da bi se u formi pojedinačnih zapisnika pojedinačno mogao
slati svakoj pojedinoj udruzi članici ili pojedincima, no ukoliko se
želite podrobnije upoznati sa radom Komisije za sportsko penjanje HPS-a,
dokumentima i korespondencijom arhiviranom u Uredu HPS-a, kao i
organizacijskom strukturom Saveza ili nekom pojedinačnom odlukom od
interesa za udruge članice HPS-a, upućujemo Vas da to možete to zatražiti
i dobiti na uvid u Uredu Hrvatskog planinarskog saveza u Kozarčevoj ulici
br. 22 u Zagrebu, svakoga radnoga dana u uredovno vrijeme. Na isti način
možete se upoznati sa svih prihodima i rashodima, stavkama računskog plana
vezanim uz aktivnosti koje se provode u radu Saveza. Upućujemo Vas također
da dodatne informacije potražite u časopisu „Hrvatski planinar“ te na webu
HPS-a. Dodatno, za sva stručna pitanja vezana uz sportsko penjanje udruge
članice HPS-a i zainteresirane fizičke osobe mogu se obratiti Komisiji za
sportsko penjanje HPS-a putem službene adrese elektroničke pošte
[10][e-mail adresa].

S poštovanjem,
Alan Čaplar, glavni tajnik Hrvatskog planinarskog saveza

On 23.5.2019. 11:31, Enna Peroš wrote:

Za: Hrvatski planinarski savez, Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim Vas da mi
dostavite:

1. Planove i programe rada Komisije za sportsko penjanje u
razdoblju od 2015. - 2019.
2. Zapisnike i Odluke sa održanih sastanka Izvršnog odbora Komisije
za sportsko penjanje u razdoblju od 2015. - 2019.
3. Zapisnike sa sjednica Sabora Komisije za sportsko penjanje
održanih u razdoblju 2011. - 2019.
4. Izvještaje o radu Komisije za sportsko penjanje u razdoblju
2015. - 2019.
5. Izvještaje o radu Izvršnog odbora Komisije za sportsko penjanje
u razdoblju 2015. - 2019.
6. Financijske izvještaje Komisije za sportsko penjanje u razdoblju
2015. - 2019.

S poštovanjem,
Enna Peroš

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[11][ZPPI #6997 email]

Je li [12][e-mail adresa] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Hrvatski planinarski savez, Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
[13]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
[14]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
[15]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.hps.hr/files/data/21/Statut%...
2. https://www.hps.hr/files/data/21/Praviln...
3. https://www.hps.hr/files/data/21/dokumen...
4. https://www.hps.hr/files/data/21/dokumen...
5. https://www.hps.hr/files/data/21/dokumen...
6. https://www.hps.hr/files/data/21/dokumen...
7. https://www.hps.hr/files/data/21/dokumen...
8. https://www.hps.hr/files/data/21/dokumen...
9. http://www.hps.hr/
10. mailto:[e-mail adresa]
11. mailto:[ZPPI #6997 email]
12. mailto:[e-mail adresa]
13. http://imamopravoznati.org/change_reques...
14. http://imamopravoznati.org/help/officers
15. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Za: Hrvatski planinarski savez

Poštovani,

Zahvaljujem na dostavljenim dokumentima te Vas molim da mi pošaljete i preostale tražene dokumente u digitalnom obliku, a to su:

1. Zapisnici i Odluke sa održanih sastanka Izvršnog odbora Komisije za sportsko penjanje u razdoblju od 2015. - 2019. (nije dostavljen niti jedan dokument)
2. Zapisnici sa Sabora KSP HPS održanih 25.05.2013. i 14.04.2012. (od tri zapisnika sa održanih Sabora u razdoblju 2011.-2019. dostavljen je samo jedan zapisnik)

S poštovanjem,

Enna Peroš

Hrvatski planinarski savez, Hrvatski planinarski savez, Zagreb

Poštovana,

kao što je navedeno u prethodno dostavljenom odgovoru na Vaš upit,
Hrvatski planinarski savez donosi odluke putem Skupštine HPS-a i
Izvršnog odbora HPS-a i o tome postoje zapisnici koji su dostupni u
Uredu Hrvatskog planinarskog saveza, gdje ih udruge članice koje to
zatraže mogu dobiti na uvid.

Statutom Hrvatskog planinarskog saveza također je uređeno da određene
stručne poslove, sukladno odlukama Skupštine i Izvršnog odbora HPS-a
obavljaju stručne komisije, a taj je rad dodatno uređen pravilnicima tih
komisija.

Komisija za sportsko penjanje Hrvatskog planinarskog saveza, čiji rad je
predmet Vašeg interesa, jedna je od 13 komisija (povjerenstava), a rad
te komisije provodi se kroz niz aktivnosti, obuku instruktorskog kadra,
rad nacionalne reprezentacije, organizaciju i provedbu natjecanja,
opremanje smjerova za sportsko penjanje, rad klubova, a ne samo kroz
sjednice Izvršnog odbora Komisije za sportsko penjanje. O brojnim
pitanjima članovi IO Komisije za sportsko penjanje svoje dogovore
obavljaju pisanim putem odnosno putem elektroničke pošte a ne putem
pojedinačnih sjednica. Rad Komisije je uhodan i većina izvršnih poslova
IO Komisije se odnosi na određivanje datuma i primjenu pravila
natjecanja, usklađivanje sa sportskim pravilima i uputama IFSC-a i HOO-a
i brojne druge operativne odluke, o kojima Komisija za sportsko penjanje
redovito izvješćuje IO HPS-a i Ured HPS-a. Sva službena komunikacija i
odluke arhiviraju se u pretincu službene mail adrese [e-mail adresa] a o
operativnim odlukama od interesa za rad sportsko penjačkih klubova
informiraju se svi klubovi putem te elektroničke pošte ili web stranice
Hrvatskog planinarskog saveza www.hps.hr. Sve to priprema se, obrađuje,
usvaja, arhivira i dostupno je članstvu u tom obliku. Kao što je rečeno,
sva pojašnjenja ili informacije o radu Komisije za sportsko penjanje
možete zatražiti putem službene adrese elektroničke pošte
[e-mail adresa], a na tu adresu mogu se dati i svi konstruktivni
prijedlozi za unaprjeđenje sportskog penjanja u Hrvatskom planinarskom
savezu. Ako postoji neka konkretna tema ili odluka o kojoj postoje neke
nejasnoće ili pitanja s Vaše strane, svoj upit o konkretnom predmetu
možete uputiti Komisiji za sportsko penjanje ([e-mail adresa]) ili Uredu
HPS-a ([Hrvatski planinarski savez, Zagreb e-mail za zahtjeve]).

Još jednom ponavljamo da Komisija za sportsko penjanje i Izvršni odbor
Komisije za sportsko penjanje nisu tijela javne vlasti, nego su
operativna povjerenstva čija je zadaća provođenje odluka koje donose
Skupština HPS-a i Izvršni odbor HPS-a, a koje su dokumentirane u
materijalima koji su Vam prethodno dostavljeni. Javnost rada Hrvatskog
planinarskog saveza uređena je člankom 13 Statuta Hrvatskog planinarskog
saveza i eventualne predstavke na rad Saveza mogu se podnositi tijelima
Saveza prema Statutom utvrđenoj proceduri.

S poštovanjem,
Alan Čaplar
glavni tajnik Hrvatskog planinarskog saveza

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org