Za: Dječji vrtić Radost, Zagreb

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostave:

Informacije o kapacitetu gore navedenog tijela javne vlasti te broj zaposlenika.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
1) broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet vrtića),
2) trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu (neovisno da li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti, odnosno samo broj prijavljene djece u vrtiću),
3) broj odgajateljica u vrtiću,
4) broj dječjih grupa u vrtiću.

S poštovanjem,

Zdenka Radoš

Vrtić Radost, Dječji vrtić Radost, Zagreb

Poštovana,

Molimo Vas da temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama u zahtjevu navedete svoju adresu.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje

DV RADOST, Ljubijska 79a, Zagreb, Hrvatska
Tel: +00385 1 2851 437; Fax: +00385 1 2988 573: e-mail: [Dječji vrtić Radost, Zagreb e-mail za zahtjeve]
____________________________________________________________________________

Za: Vrtić Radost

[uklonjeni osobni podaci]

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Vrtić Radost, Dječji vrtić Radost, Zagreb

Poštovani,

Temeljem Vašeg zahtjeva daju se informacije kako slijedi;

Dječji vrtić Radost, Zagreb, Ljubijska 79a ima kapacitet od 500 djece, a zaposlena su trenutno 102 radnika.
Trenutni broj upisane djece u vrtiću je 484.
Broj odgojiteljica u vrtiću je 66, od čega je 56 zaposlenih na neodređeno vrijeme, a 10 zaposlenih na određeno vrijeme (zamjene i povećani opseg poslova).
Broj odgojnih skupina u vrtiću je 26.

Službenik za informiranje

KLASA: 008-02/19-01/01
URBROJ: 251-562-02-19-02
Zagreb, 09.10.2019.

DV RADOST, Ljubijska 79a, Zagreb, Hrvatska
Tel: +00385 1 2851 437; Fax: +00385 1 2988 573: e-mail: [Dječji vrtić Radost, Zagreb e-mail za zahtjeve]
____________________________________________________________________________

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org