Za: Dječji vrtić Velika Gorica

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostave:

Informacije o kapacitetu gore navedenog tijela javne vlasti te broj zaposlenika.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
1) broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet vrtića),
2) trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu (neovisno da li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti, odnosno samo broj prijavljene djece u vrtiću),
3) broj odgajateljica u vrtiću,
4) broj dječjih grupa u vrtiću.

S poštovanjem,

Zdenka Radoš

Psiholog, Dječji vrtić Velika Gorica

DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA
VELIKA GORICA
KLASA: 601-02/19-01/04
URBROJ: 238/31-76-01-19-2
Velika Gorica, 10 listopada 2019.

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku Vam dostavljamo odgovor na postavljeni zahtjev vezano za kapacitet i popunjenost vrtića.

Desetsatni program:
1) broj djece koju Dječji vrtić može zaprimiti (kapacitet vrtića) je 600
2) broj upisane djece je 600
3) broj odgojitelja je 66
4) broj odgojnih skupina je 26

Program predškole za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića:
Broj upisane djece je 25
Broj odgojitelja je 1
Broj odgojnih skupina je 2

S poštovanjem,

Ljubica Lovreković
Službenik za informiranje

Dječji vrtić Velika Gorica
Josipa Pucekovića 2
10410 Velika Gorica
Tel: 01/6222-786

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org