Kaznena djela protiv okoliša

Pisani zahtjev podnositelja lorena herceg za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: lorena herceg

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova

Poštovani Ministarstvo unutarnjih poslova,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molimo vas odgovore na nekoliko pitanja vezanih uz statistički
prikaz udjela kaznenih djela protiv okoliša.

Podaci me zanimaju za godine 2011, 2012, 2013 i 2014, po
Policijskim upravama na području RH.

Naziv kaznenog djela - Članci KZa
Onečišćenje okoliša 193.1
Onečišćenje okoliša 193.2
Onečišćenje okoliša 193.3
Ispuštanje onečišćujućih tvari s plovnog objekta 194.1
Ispuštanje onečišćujućih tvari s plovnog objekta 194.2
Ispuštanje onečišćujućih tvari s plovnog objekta 194.3
Ugrožavanje ozonskog sloja 195.1
Ugrožavanje ozonskog sloja 195.2
Ugrožavanje okoliša otpadom 196.1
Ugrožavanje okoliša otpadom 196.2
Ugrožavanje okoliša otpadom 196.3
Ugrožavanje okoliša otpadom 196.4
Ugrožavanje okoliša postrojenjem 197.1
Ugrožavanje okoliša postrojenjem 197.2
Ugrožavanje okoliša radioaktivnim tvarima 198.1
Ugrožavanje okoliša radioaktivnim tvarima 198.2
Ugrožavanje bukom, vibracijama ili neionizirajućim zračenjem 199
Uništavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti 200.1
Uništavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti 200.2
Uništavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti 200.3
Uništavanje staništa 201.1
Uništavanje staništa 201.2
Uništavanje staništa 201.3
Uništavanje staništa 201.4
Trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 202.1
Trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 202.2
Trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 202.3
Protuzakonito unošenje u okoliš divljih svojti ili GMO-a 203
Protuzakoniti lov i ribolov 204.1
Protuzakoniti lov i ribolov 204.2
Protuzakoniti lov i ribolov 204.3
Ubijanje ili mučenje životinja 205.1
Ubijanje ili mučenje životinja 205.2
Ubijanje ili mučenje životinja 205.3
Prenošenje zaraznih bolesti životinja i organizama štetnih za bilje
206.1
Prenošenje zaraznih bolesti životinja i organizama štetnih za bilje
206.2
Proizvodnja i stavljanje u promet štetnih sredstava za liječenje
životinja 207.1
Proizvodnja i stavljanje u promet štetnih sredstava za liječenje
životinja 207.2
Nesavjesno pružanje veterinarske pomoći 208
Pustošenje šuma 209.1
Pustošenje šuma 209.2
Promjena vodnog režima 210.1
Promjena vodnog režima 210.2
Protupravna eksploatacija rudnog blaga 211.1
Protupravna eksploatacija rudnog blaga 211.2
Protupravna gradnja 212
Teška kaznena djela protiv okoliša 214.1 u vezi s
193.1,193.2,194.1,194.2,196.1,196.2,197.1,198.1,199
Teška kaznena djela protiv okoliša 214.2
Teška kaznena djela protiv okoliša 214.3 u vezi s
193.3,194.3,196.3,197.2,198.2
Teška kaznena djela protiv okoliša 214.4
Teška kaznena djela protiv okoliša 214.4 u vezi s
200.1,200.2,201.1, 201.2,201.3,202.1, 202.2
Teška kaznena djela protiv okoliša 214.5 u vezi s 206.1,207.1,208
Teška kaznena djela protiv okoliša 214.6 u vezi s 200.3, 201.4,
202.3, 206.2, 207.2

S poštovanjem,

Lorena Herceg

Spojite s ovim

Od: Kozar Vesna
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb


Attachment Udio kd PU.xlsx
3.0M Download View as HTML


Poštovana,

 

u prilogu Vam dostavljamo tražene podatke o ukupnom broju prijavljenih i
razriješenih kaznenih djela, koeficijentu razriješenosti i udjelu u
ukupnom broju kaznenih djela na području RH razvrstanim po policijskim
upravama za 2011., 2012., 2013. i 2014. godinu. Napominjemo da se Kazneni
zakon mijenjao te Kaznena djela protiv okoliša iz glave 19 prema izmjenama
Kaznenog zakona od 1. siječnja 2013. godine čine glavu 20.

Nadalje, za kazneno djelo iz članka 196.4 i za teška kaznena djela protiv
okoliša u vezi s člankom 214. navedena u Vašem upitu, nije bilo pojave.

 

 

S poštovanjem,

 

 

Vesna Kozar

 

                                  

MUP RH

GLAVNO TAJNIŠTVO

Služba za strateško planiranje,

analitiku i razvoj

 

Ulica grada Vukovara 33

10 000 Zagreb

 

 

Spojite s ovim

Od: lorena herceg

Za: Kozar Vesna

Zahvaljujem na dostavljenoj informaciji.

S poštovanjem,

Lorena Herceg

Spojite s ovim

Od: Ured Glavnog Ravnatelja Policije
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb


Attachment image2016 02 23 125839.pdf
267K Download View as HTML


Poštovana,

uvidom u Vašu stranicu primijetili smo kako po navedenom predmetu odgovor ovog tijela kasni te smo provjerom predmeta utvrdili kako je odgovor koji je već poslan dana 28. siječnja 2016. godine omaškom upućen na pogrešnu e-mail adresu odnosno omaškom je ispušteno jedno slovo potpune e-mail adrese. Stoga Vam uz ispriku ponovno dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev i ljubazno Vas molimo potvrdu primitka.

S poštovanjem,
Ured glavnog ravnatelja policije

Spojite s ovim

Od: lorena herceg

Za: Ured Glavnog Ravnatelja Policije

Poštovani,

odgovor na navedeni zahtjev ne kasni, zaprimila sam odgovor sa
privitkom gdje sam dobila sve tražene informacije.

S poštovanjem,

Lorena Herceg

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb može: