Korištenje DOF podataka - APPRRR

Pisani zahtjev podnositelja Hrvoje Bogner za Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Hrvoje Bogner

Za: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju

Poštovani,

Molim da se omogući ponovna uporaba informacija, tj. korištenje
DOF-a.
Podatci su javno vidljivi putem web preglednika na
http://preglednik.arkod.hr kao sloj "Orto-foto karta 1:5000" ali
nisu dostupni za ponovno korištenje.

Podaci će biti korišteni u nekomercijalne svrhe.

Molimo podatke u elektronskom formatu podobnom za ponovnu upotrebu,
u ovom slučaju u *.tif, *.jpg, *.png formatu sa pripadajućim *.tfw,
*.jwf, *.pwf georeferencirajućim datotekama, geotiff formatu ili u
kojem već rasterskom formatu ih posjedujete.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

[osobna informacija], [osobna informacija]

Spojite s ovim

Od: Info APPRRR
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb


Attachment image002.jpg
1K Download

Attachment image003.jpg
2K Download


Poštovani,

 

ovo je potvrda da smo primili Vašu e-poštu. Na Vaš upit odgovorit ćemo u
najkraćem mogućem vremenu, osim ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne
natječaje iz Programa ruralnog razvoja.

 

Ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne natječaje iz Programa ruralnog
razvoja molimo ponovite isti upit preko web-obrasca na sljedećoj poveznici
- [1]http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/, gdje će upit biti
zaprimljen, obrađen, a odgovor objavljen.

 

 S poštovanjem,

 

Služba za odnose s javnošću i informiranje

[2]cid:[email protected]

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

[3]cid:[email protected]

 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloga
sadržanih u poruci namijenjen je isključivo u službene svrhe i može biti
dostupan isključivo onim fizičkim osobama, tijelima i pravnim osobama koje
imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja
poslova iz njihova djelokruga, a koji su navedeni kao primatelji. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno. Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite. DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:
The content of this message and any attachments contained in the message
is intended exclusively for official purposes and may be available only to
those individuals, bodies and legal persons listed as recipients who have
the need to use such information for official purposes and for carrying
out tasks within their competence. Any unauthorized use, disclosure,
processing, modification, reproduction, display, transmission,
distribution, recording, or any other form of unauthorized use of this
message is prohibited. Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural
Development does not accept any responsibility for any damage arising from
the use of this email or attachments. We recommend that you check this
e-mail through your own security system.

References

Visible links
1. http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/

Spojite s ovim

Od: Info APPRRR
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Poštovani,

Pregled i dostupnost ARKOD podataka za koje je nadležna Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je omogućena javnosti na web stranicama u grafičkom dijelu ARKOD preglednika (www.apprrr.hr, http://www.arkod.hr/ ).

Agencija za plaćanja u svome informacijskom sustavu raspolaže ARKOD podacima sukladno odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (Narodne novine 35/2015, 118/2016, 26/2017), predstavlja neprekinutu površinu poljoprivrednog zemljišta koju u pravilu obrađuje samo jedan poljoprivrednik, a klasificirana je s obzirom na vrstu uporabe zemljišta. U skladu s time, Agencija za plaćanja je u mogućnosti dati identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele, oznaku vrste uporabe zemljišta sa pripadajućom šifrom, naziv ARKOD parcele, površinu ARKOD parcele te ostale atributne podatke. Podaci o ARKOD parcelama dobivaju se na temelju izjave poljoprivrednika, uz pomoć programske podrške koja omogućuje fotointerpretaciju poljoprivrednih površina na digitalnoj ortofoto karti (DOF) i određivanje granica ARKOD parcela te navedeni podaci ni na koji način nisu potpuno identični s katastarskim podacima o kojima je nadležna Državna geodetska uprava (u daljnjem tekstu: DGU).
Ukoliko imate podatke o kojima evidenciju vodi DGU potrebno vam je obratiti se navedenoj instituciji, obzirom da je člankom 155. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine 16/2007, 124/2010, 121/2016) propisana zabrana davanja na korištenje trećim osobama podataka dobivenih na korištenje od DGU.

Predlažemo da se poslužite servisima na geoportalu nadležne DGU, na poveznici:

https://geoportal.dgu.hr/
https://geoportal.dgu.hr/#/menu/podaci-i...

S poštovanjem,

Služba za odnose s javnošću i informiranje

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Hrvoje Bogner

Za: Info APPRRR

Poštovani

Upućen vam je zahtjev za ponovno korištenje DOF podataka, ne ARKORD
podataka, niti katastarskih podataka.

Ako vam nije jasno, evo nekoliko citata sa vaših internetskih
stranica

Na stranici Pitanja i odgovori stoji sljedeće:
http://www.arkod.hr/pitanja_i_odgovori/

---
P?
Koje su aktivnosti prethodile provedbi ARKOD-a na terenu?

O.
Nakon što je Vlada RH krajem studenog 2007. prihvatila provedbu
nacionalnog programa uspostave sustava za identifikaciju zemljišnih
čestica započelo se s nizom pripremnih tehničkih i organizacijskih
preduvjeta kako bi implementacija ARKOD-a na terenu tekla
nesmetano. Uz implementaciju ARKOD softvera, koji služi za praćenje
postupka i registraciju poljoprivrednih parcela, i obučavanja
djelatnika za njegovo korištenje, tijekom 2008. godine proveden je
i pilot projekt u šest katastarskih općina s različitom strukturom
poljoprivredne proizvodnje. Pilot se provodio četiri mjeseca a cilj
je bio ustanoviti stanje na terenu te izvršiti što kvalitetniju
pripremu za punu uspostavu ARKOD sustava. Odaziv poljoprivrednika
na sudjelovanje u pilot projektu bio je vrlo dobar.Također tijekom
2009. izvršeno je potpuno umrežavanje svih lokalnih i regionalnih
ureda. Tijekom siječnja i veljače 2009. godine preuzete su dostupne
Digitalne ortofoto karte (DOF) od Državne geodetske uprave (4.122
listova (40%) temeljene na avio snimkama pribavljenim tijekom 2006.
i 2007. godine). Za ostatak potrebnih DOF-ova (60%) raspisan je
međunarodni javni natječaj, a u svibnju 2009. sklopljen je ugovor
za produkciju novih DOF-ova.
---

Na stranici s novostima navodite realizaciju novih DOF podataka:
http://www.apprrr.hr/potpisan-sporazum-o...

---
U Državnoj geodetskoj upravi, dana 13. ožujka 2017. godine potpisan
je Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1.5000
(DOF 5) u 2017. godini. Ovim Sporazumom se utvrđuje zajednički
interes za nabavu usluga za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu
digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF 5) za 50% površine
RH u 2017. godini. Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u
2017. potpisali su gđa Matilda Copić, ravnateljica hrvatske
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj i
g. Damir Šantek, ravnatelj Državne geodetske uprave.
---

Molim DOF u elektronskom formatu podobnom za ponovnu upotrebu.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Tijelo je napisalo u svom prošlom odgovoru:

"Ukoliko imate podatke o kojima evidenciju vodi DGU potrebno vam je obratiti se navedenoj instituciji, obzirom da je člankom 155. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine 16/2007, 124/2010, 121/2016) propisana zabrana davanja na korištenje trećim osobama podataka dobivenih na korištenje od DGU."

Tijelo javne vlasti nije postupilo sukladno Zakonu:

Predlažemo vam da pošaljete odgovor tijelu ovdje na stranici ispod na linku "Napisati odgovor" te da se pozovete na ZPPI:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15), čl. 21, st. 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Link to this

Od: Hrvoje Bogner

Za: Info APPRRR

Poštovani,

Ljubazno vas podsjecam na istek roka za odgovor na PPI zahtjev,
poslanog 7.4.2017.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

Spojite s ovim

Od: Info APPRRR
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb


Attachment image002.jpg
1K Download

Attachment image003.jpg
2K Download


Poštovani,

 

ovo je potvrda da smo primili Vašu e-poštu. Na Vaš upit odgovorit ćemo u
najkraćem mogućem vremenu, osim ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne
natječaje iz Programa ruralnog razvoja.

 

Ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne natječaje iz Programa ruralnog
razvoja molimo ponovite isti upit preko web-obrasca na sljedećoj poveznici
- [1]http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/, gdje će upit biti
zaprimljen, obrađen, a odgovor objavljen.

 

 S poštovanjem,

 

Služba za odnose s javnošću i informiranje

[2]cid:[email protected]

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

[3]cid:[email protected]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloga
sadržanih u poruci namijenjen je isključivo u službene svrhe i može biti
dostupan isključivo onim fizičkim osobama, tijelima i pravnim osobama koje
imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja
poslova iz njihova djelokruga, a koji su navedeni kao primatelji. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno. Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The content of this message and any
attachments contained in the message is intended exclusively for official
purposes and may be available only to those individuals, bodies and legal
persons listed as recipients who have the need to use such information for
official purposes and for carrying out tasks within their competence. Any
unauthorized use, disclosure, processing, modification, reproduction,
display, transmission, distribution, recording, or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited. Paying Agency for
Agriculture, Fisheries and Rural Development does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

References

Visible links
1. http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/

Spojite s ovim

Hrvoje Bogner - komentar ()

26.05.2017. Poslana žalba zbog šutnje uprave povjerenici za informiranje.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb može: