Za: Državna geodetska uprava, Zagreb
Poštovani,

Molim da se omogući ponovna uporaba informacija, tj. korištenje DOF-a dostupnog na geoportalu: http://geoportal.dgu.hr/

Podaci će biti korišteni u nekomercijalne svrhe.

Molimo podatke u formatu prikladnom za ponovnu upotrebu.

Uvjeti korištenja dostupni na geoportalu zabranjuju ponovnu upotrebu dostupnih i javno objavljenih podataka:

http://geoportal.dgu.hr/#/menu/uvjeti-ko...

------
Uvjeti korištenja i odgovornost

Državna geodetska uprava neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe podataka objavljenih na internetskoj stranici Geoportal DGU. Podaci koji se mogu pretražiti ili vidjeti korištenjem internetske stranice Geoportal DGU mogu se u svako vrijeme ažurirati i izmijeniti, a Državna geodetska uprava ne prihvaća odgovornost ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Korištenjem podataka objavljenih na internetskoj stranici Geoportal DGU korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju njihovim korištenjem, te prihvaća koristiti podatke isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Korisnik je suglasan da Državna geodetska uprava zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ograniči ili ukine prava pristupa podacima objavljenima na internetskoj stranici Geoportal DGU ukoliko korisnik koristi bilo koji od objavljenih podataka na nedozvoljen ili neprimjeren način. Državna geodetska uprava nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja bi proizašla takvim ukidanjem korištenja internetske stranice Geoportal DGU. Državna geodetska uprava ne jamči da će Internet lokacija Geoportal DGU uvijek biti dostupna i raspoloživa. Zabranjeno je svako mijenjanje, umnožavanje, distribuiranje podataka, na bilo kojoj vrsti medija, sadržanih u sustavu Geoportal DGU. Sadržaj dostupan na internetskoj stranici Geoportal DGU korisnik ne smije kopirati radi stvaranja baze podataka u elektroničkom ili drugom obliku te javno koristiti i distribuirati prema trećim osobama.

Korisnik također ne smije preuzimati dizajn, slike, pozadinu i ostala programska i dizajnerska rješenja internetske stranice Geoportal DGU. Državna geodetska uprava zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja internetske stranice Geoportal DGU u bilo kojem trenutku, te neće biti odgovorna za posljedice proizašle iz takvih promjena.
-----

Sukladno gore navedenim uvjetima "Zabranjeno je svako mijenjanje, umnožavanje, distribuiranje podataka, na bilo kojoj vrsti medija, sadržanih u sustavu Geoportal DGU. Sadržaj dostupan na internetskoj stranici Geoportal DGU korisnik ne smije kopirati radi stvaranja baze podataka u elektroničkom ili drugom obliku te javno koristiti i distribuirati prema trećim osobama." vaši podaci nisu dozvoljeni za ponovnu uporabu.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

[osobni podaci uklonjeni], [osobni podaci uklonjeni]

Cigula Ana, Državna geodetska uprava, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

        Obavještavam Vas da su traženi podatci dostupni temeljem
Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka
dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, NN 51/13
). Navedeni pravilnik sadrži i cjenik temeljem kojeg se naplaćuju listovi
DOF-a 5. Cijena po jednom listu jest 300 kn. Obzirom da DOF 5 sadrži
službeno izrađenih 10 945 listova, tražena cijena bila bi umnožak listova
i cijene jednog lista, te na to bi se obračunao koeficijent popusta 0,5
koji se množi s brojem svih listovima i cijenom jednog lista ( 300 *
10945*0.5).

 

         Ukoliko i dalje ostajete pri zahtjevu pozivam Vas da u roku od 5
dana od zaprimanja ove obavijesti isti uskladite s odredbama čl. 29 Zakona
o pravu na pristup informacijama odnosno čl. 18 Zakona o pravu na pristup
informacijama, te dostavite svoju adresu u protivnom će se Vaš zahtjev
odbaciti.

 

S poštovanjem,

 

Zamjena službenice za informiranje:

Ana Cigula, dipl. iur. – Voditeljica Odjela

Državna geodetska uprava

Sektor za financijske poslove, strateško planiranje,

nabavu i opće poslove

Služba za nabavu i opće poslove

Odjel za nabavu

Gruška 20, [osobni podaci uklonjeni], Hrvatska

Tel.: 6165-432 / Fax: 01 6165 484

[1]www.dgu.hr

 

[2]cid:[email protected]

 

prikazati citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Traže adresu a već je dostavljena u prvom zahtjevu.

Poštovana

U orginalnom zahtjevu je navedena moja adresa.
Informacije se traže u formatu podobnom za ponovnu upotrebu, u ovom slučaju u *.tif, *.jpg, *.png formatu sa pripadajućim *.tfw, *.jwf, *.pwf georeferencirajućim datotekama, geotiff formatu ili u kojem već rasterskom formatu ih posjedujete.
Informacije se traže u elektronskom formatu na memorijskoj pohrani poput memorijske kartice ili računalnog tvrdog diska.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

Poštovana

Šaljem ispravak zadnjeg dgovora.

U orginalnom zahtjevu je navedena moja adresa. Ako ju niste primili javite pa ću je ponovno poslati.
Informacije se traže u elektronskom formatu podobnom za ponovnu upotrebu, u ovom slučaju u *.tif, *.jpg, *.png formatu sa pripadajućim *.tfw, *.jwf, *.pwf georeferencirajućim datotekama, geotiff formatu ili u kojem
već rasterskom formatu ih posjedujete.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

Hrvoje Bogner je ostavio/la bilješku ()

Tijelo je odgovorilo pisanim putem redovitom poštom dostavljenom 24.04.2017. sa sljedećim sadržajem:
---
Klasa: 008-02/17-01/14
Ur.broj: 541-05-02-02/1-17-5
Zagreb, 18.04.2017.

Predmet: zahtjev za pristup informacijama
- obavijest, dostavlja se

Poštovani,

Službenica za informiranje Državne geodetske uprave je dana 06. travnja 2017. godine zaprimila Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim u bitnom zahtijevate:

Da Vam se omogući ponovna uporaba informacija tj. korištenje DOF-a u elektronskom formatu podobnom za ponovnu upotrebu, u ovom slučaju u *.tif, *.jpg, *.png formatu sa pripadajućim *.tfw, *.jgw, *.pgw georeferencirajućim datotekama, geotiff formatu ili u kojem već rasterskom formatu ih posjedujemo.

Vezano za gore navedeni zahtjev obaviještavamo Vas da su traženi podatci dostupni temeljem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/05, 124/10, 152/08, 56/13) i Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, 75/09, 51/13).

Naime Vaš zahtjev smo uputili nadležnoj Službi prostornih podataka, servisa i arhiva, te Vam dostavljamo sljedeći odgovor:

1. Podatke DOF-a izdaju se u skladu s pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podatka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, 75/09, 51/13).
2. Podaci DOF-a su dostupni javnosti za pregledavanje preko Geoportala DGU-a: https://geoportal.dgu.hr/
3. Ukoliko želite kupiti podatke DOF-a potrebno je obratiti se Sektoru za infrastrukturu prostornih podataka, Služba prostornih podataka i servisa, Odjel prostornih podataka i servisa, sa zahtjevom koji možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.dgu.hr/assets/uploads/Dokumen... Cijena po jednom listu iznosi 300kn. Službeno je izrađeno 10945 listova, te bi ukupna cijena bila umnožak broja listova s pojedinačnom cijenom te s koeficijentom popusta 0.5(10945 * 300 * 0.5).

Nastavo DOF je službeni proizvod Državne geodetske uprave čije izdavanje podliježe plaćanju. Uvjeti i mjerila za određivanje visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije DOF-a utvrđeni su člankom 148. Zakona o državnoj upravi katastru nekretnina, te pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina, a sredstva ostvarena naplatom prihod su državnog proračuna.

Kako ministar uprave još nije donio pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeri ponovne uporabe sukladno čl. 31. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), a također i Vlada Republike Hrvatske nije donijela uredbu kojom utvrđuje kriterije za izračun troškova ponovne uporabe, skladno čl. 32. Zakona o pravu na pristup informacijama, u ovom trenutku Vas jedino možemo obavijestiti o načinu na koji možete doći do traženih podataka.
---

Za: Cigula Ana

Poštovani

Zahvaljujem na pismenoj obavijesti o načinu kupovine listova DOF-a.

Moj zahtjev se odnosi na korištenje DOF-a temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, te vas molim rješenje na moj zahtjev.

Ponovit ću:
DOF se traži za ponovno korištenje u nekomercijalne svrhe, u elektronskom formatu podobnom za ponovnu upotrebu, u *.tif, *.jpg, *.png formatu sa pripadajućim *.tfw, *.jgw, *.pgw georeferencirajućim datotekama, geotiff formatu, u bilo kojem rasterskom formatu ih posjedujete, ili putem wms servisa.

Srdačan pozdrav, Hrvoje Bogner

Nardić Marijana, Državna geodetska uprava, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

Dana 07. 05.2017. godine Službenica za informiranje Državne geodetske
uprave zaprimila je Vaš zahtjev koji glasi:

 

   „  DOF se traži za ponovno korištenje u nekomercijalne svrhe, u

     elektronskom formatu podobnom za ponovnu upotrebu, u *.tif, *.jpg,

     *.png formatu sa pripadajućim *.tfw, *.jgw, *.pgw

     georeferencirajućim datotekama, geotiff formatu, u bilo kojem

     rasterskom formatu ih posjedujete, ili putem wms servisa.“

 

Dana 20. 03.2017. godine Službenica za informiranje zaprimila je Vaš
zahtjev  te je 06.04.2017. godine zaprimila ispravak Vašeg zahtjeva kojim
u bitnom tražite informacije o DOF- u  u formatu podobnom za ponovnu
upotrebu, u ovom

     slučaju u *.tif, *.jpg, *.png formatu sa pripadajućim *.tfw, *.jwf,

     *.pwf georeferencirajućim datotekama, geotiff formatu ili u kojem

     već rasterskom formatu ih posjedujemo..

     Informacije se traže u elektronskom formatu na memorijskoj pohrani

     poput memorijske kartice ili računalnog tvrdog diska.

Dana 18. travnja 2017. Vas je Službenica za informiranje obavijestila o
Vašem zahtjevu, te Vam je dostavila odgovor Službe prostornih podataka,
servisa i arhive o načinu izdavanja DOF-a.

 

Kako se u ovom slučaju radi o suštinski istom zahtjevu ovim putem ponovno
Vas obavještavamo o navedenom:

 

Vezano za gore navedeni zahtjev obavještavamo Vas da su Vam traženi podaci
dostupni temeljem  Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
(„Narodne Novine“ broj 16/07, 124/10, 152/08, 56/13) i Pravilnika o
određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije
državne izmjere i katastra nekretnina („Narodne Novine“ broj,
148/08,75/09, 51/13).

         Naime, Vaš zahtjev smo uputili nadležnoj Službi prostornih
podataka, servisa i arhiva te Vam dostavljamo slijedeći odgovor:

 

1. Podatke DOF-a izdaju se u skladu s Pravilnikom o određivanju visine
stvarnih troškova uporabe podatke dokumentacije državne izmjere i katastra
nekretnina („Narodne Novine“ broj 148/08,75/09, 51/13).

2. Podaci DOF-a su dostupni javnosti za pregledavanje preko Geoportala
DGU-a:  [1]https://geoportal.dgu.hr/

3.  Ukoliko želite  kupiti podatke DOF-a potrebno je obratiti se Sektoru
za infrastrukturu prostornih podataka, Služba prostornih podataka i
servisa, Odjel prostornih podataka i servisa, sa zahtjevom koji možete
pronaći na slijedećoj poveznici:
[2]http://www.dgu.hr/assets/uploads/Dokumen....

    Cijena po jednom listu iznosi 300 kn. Službeno je izrađenih 10 945
listova, te bi ukupna cijena bila  umnožak broja listova s pojedinačnom
cijenom te s koeficijentom popusta 0,5 (10 945 * 300*0,5).

 

Nastavno, DOF je službeni proizvod Državne geodetske uprave čije izdavanje
podliježe plaćanju. Uvjeti i mjerila za određivanje visine stvarnih
troškova uporabe podataka dokumentacije DOF-a utvrđeni su člankom 148.
Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, te Pravilnikom o
određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije
državne izmjere i katastra nekretnina, a sredstva ostvarena naplatom
prihod su državnog  proračuna.

 

S poštovanjem,

 

 

 

Službenica za informiranje:

Marijana Nardić, dipl. iur. – Voditeljica Odjela

Državna geodetska uprava

Sektor za financijske poslove, strateško planiranje,

nabavu i opće poslove

Služba za nabavu i opće poslove

Odjel za opće poslove i pisarnicu

Gruška 20, [osobni podaci uklonjeni], Hrvatska

Tel.: 6166-519 / Fax: 01 6165 484

[3]www.dgu.hr

 

[4]cid:[email protected]

 

prikazati citirane dijelove

Poštovana

Temeljem vašeg objašnjenja šaljem vam ispravljeni zahtjev za ponovnu uporaba informacija u nekomercijalne svhre.

Molim da se omogući ponovna uporaba informacija, tj. korištenje DOF-a javno dostupnog preko Geoportala DGU-a: https://geoportal.dgu.hr/, putem javno dostupnog WMS servisa na navedenom geoportalu, koji je naveden u vašoj obavijesti, točka 2.

---
2. Podaci DOF-a su dostupni javnosti za pregledavanje preko Geoportala
DGU-a: [1]https://geoportal.dgu.hr/
---

Molim vas odgovor u formatu rješenja u kojem se odobrava ili odbija ponovna uporaba informacija u nekomercijalne svrhe.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje u roku 15 dana nakon isteka roka za odgovor.

Ukoliko niste u roku za žaljenje poslali žalbu, predlažem da pošaljete predstavku radi kršenja zakonskih rokova, putem online obrasca:
https://imamopravoznati.typeform.com/to/...

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Hrvoje Bogner je ostavio/la bilješku ()

Nakon odbijanja zahtjeva usljedila je žalba.
Nakon odbijanja žalbe sljedila je žalba na odbijanje žalbe.
Odbijena je žalba na odbijanje žalbe.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org