Ministar turizma RH i Istarski župan propuštanjem omogućili nezakonitost i sukob interesa?

Pisani zahtjev podnositelja Danko Vojnovic za Ministarstvo turizma, Zagreb

Ovaj zahtjev je povučen od strane osobe koja ga je napravila. Objašnjenje može biti niže u dopisu.

Od: Danko Vojnovic

Za: Ministarstvo turizma, Zagreb

Poštovani,
Trgovačko društvo Brijuni rivijera d.o.o. u vlasništvu je Republike
Hrvatske (67%) i Županije istarske (33 %). Društvenim ugovorom od
06.veljače 2007. godine odredjeno je djelatnošću turizma i
poslovima nekretnina. Ugovorom je odredjeno kako Skupština društva
koju čine Gari Cappelli i Valter Flego imenuje i opoziva članove
Nadzornoga odbora.
Dana 02.11.2017. godine Vlada Republike Hrvatske na 64. sjednici,
predložila je Skupštini Brijuni rivijera d.o.o. imenovanje Barbare
Mesić za članicu Nadzornoga odbora. Do kolovoza 2018. godine ista
nije bila upisana u Registru trgovačkog suda:
1. Je li Barbara Mesić za rečeni period primala naknadu za
(ne)članstvo u Nadzornom odboru? Ako da, koji iznos? Ako ne,
preslik financijske kartice tvrtke na stavku isplata poimence za
članove Nadzornog odbora.

Od dana 18.kolovoza 2018. godine Barbara Mesić, upisana je
(rješenje od 16.08.2018.) kao član Nadzornoga odbora tvrtke, iz
čega prozlazi kako su članovi Skupštine (ministar turizma i
istarski župan) i donijeli formalnu odluku o tome nakon 10 mjeseci,
te počinili propust dužne radnje zakonitog postupanja.
Naime, Barbara Mesić je državna službenica u Ministarstvu turizma
RH što se potvrdjuje u pisanom obliku od 26.06.2018. godine pod
Ur.brojem 529-01/8-18-3.
Propisima o državnim službenicima, kao i načelima spriječavanja
sukoba interesa, jasno je odredjeno slijedeće:
"Državni službenik ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela
trgovačkog društva ili druge pravne osobe, ako nad njim tijelo u
kojem je zaposlen obavlja nadzor".

Kako iz narečenog nedvojbeno proizlazi da djelatnost (turizam) i
većinski vlasnički udio poslodavca (67 %) kod koga je na radnom
mjestu Glavne savjetnice Ministra turizma RH Cappellija, s
rješenjem državne službenice u radnom odnosu gdja.Barbara Mesić,
isto je inkopatibilno s imenovanjem u Nadzorni odbor trgovačkog
društva Brijuni rivijera d.o.o.

2. Slijedom opisanoga, očekujem dostavu Odluke Skupštine radi
proslijedjivanja Povjerenstvu o sukobu interesa na nadležni
postupak.
Traženo pod 1. i 2. očekujem od Skupštine društva te upit putem
sevisa " Imamo pravo znati" dostavljam na tijela u kojima su
članovi Skupštine Cappelli i Flego dužnosnici.
S poštovanjem,

Danko Vojnovic

Spojite s ovim

Od: Danko Vojnovic

Za: Ministarstvo turizma, Zagreb
Obzirom kako je (nakon 10 mjeseci) izvrsen upis u Registar
trgovackog suda i pravilno izvrseno imenovanje u Nadzorni odbor,
drzim kako je ostvarena svrha moga upita temeljem cega - ODUSTAJEM
od prava na pristup informacijama.
S poštovanjem,
Danko Vojnovic

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo turizma, Zagreb može: