Molim informacije o procedurama upotrebe GPS uređaja u vozilima MUP-a

Trenutno čeka odgovor Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb, trebali bi odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

1. Ukupan broj vozila MUP-a koji su opremljeni GPS-om odnosno broj vozila iz kojih se šalje GPS signal kako bi službena tijela MUP-a znala točan položaj MUP-ovih vozila.

2. Ukupan broj kombi vozila MUP-a ( u narodu poznatih kao “marice” kojima se prevoze više od 3 uhapšene osobe ili osobe koje se spovode po bilo kojem osnovu bilo kamo) a koji su opremljeni GPS-om odnosno broj kombi vozila iz kojih se šalje GPS signal kako bi službena rukovodeća tijela MUP-a znala točan položaj MUP-ovih vozila.

3. Molim da mi dostavite uredbu ili bilo koju drugu pisanu službenu uputu kojom se uređuje način rada s GPS-uređajem smještenim u službenim vozilima MUP-a a iz koje je vidljivo u kojem trenutku službena osoba treba, odnosno mora upaliti GPS uređaj te kada se uređaj gasi (ako se ikada gasi).

4. Molim da mi dostavite pisanu uputu (ako takva postoji) koja određuje način ili razlog gašenje GPS - uređaja iz bilo kojeg razloga.

5. Molim da mi dostavite pisanu informaciju koliko je do sada puta GPS uređaj u službenom vozilu MUP-a nije upaljen na vrijeme ili na način propisan MUP-ovim ili nekim drugim unutarnjim ili vanjskim propisom, pravilnikom ili dokumentom koji obavezuje djelatnike MUP-a na postupanje po njemu.

6. Molim da mi se dostavi informacija što se konkretno poduzima prema djelatnicima MUP-a koji gašenjem GPS uređaja nastoje prikriti položaj vozila u kojem se nalaze.

7. Molim da mi se dostavi dokument (službenu uputu, propis ili drugi pisani dokument) koji određuje djelatnicima MUP-a kako se postupa s GPS tragovima službenih vozila MUP-a,

8. Molim da imenujete službu unutar jedne policijske stanice ili koja osoba ili služba, (odjel ili slično) na razini MUP RH brine o pohrani i čuvanju GPS tragove službenih vozila MUP-a,

9. Molim da mi dostavite informaciju odnosno službeni dokument koji propisuje načina, postupak ili postupanje kojim se propisuje kako se GPS tragovi čuvaju te koliko se dugo GPS tragovi službenih vozila MUP-a moraju čuvati.

10. Molim informaciju u kojem se digitalnom obliku čuvaju GPS tragovi službenih vozila MUP-a mislim pri tome na vrstu ekstenzije digitalnog zapisa GPS traga.

Zoran Erceg
21000 Split, Radunica 1
099 256 56 05
099 321 1 321
021 321 322

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org