Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2017. do 2021. godine

Pisani zahtjev podnositelja GONG za Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: GONG

Za: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molimo da nam se
dostave u digitalnom obliku sljedeći dokumenti:

- Očitovanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava na prijedlog
Nacionalne strategije i pripadajući Obrazac standardne metodologije
za procjenu fiskalnog učinka (PFU obrazac)

- Izvješće o javnom savjetovanju o Nacrtu strategije zaključeno
početkom rujna 2017.

S poštovanjem,

GONG

Spojite s ovim

Od: Ružica Mlakić
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb


Attachment image2018 08 01 112355.pdf
169K Download View as HTML


 

Spojite s ovim

Od: GONG

Za: Ružica Mlakić

Poštovani,

hvala vam na vašem odgovoru od 6. kolovoza 2018. na naš zahtjev na
pristup informacijama sukladno čl. 18. st. 1. Zakona o pravu na
pristup informacijama (NN 25/13) kojim smo zatražili dostavu
sljedećih informacija
(http://imamopravoznati.org/request/nacio...):

- Očitovanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava na prijedlog
Nacionalne strategije i pripadajući Obrazac standardne metodologije
za procjenu fiskalnog učinka (PFU obrazac),

- Izvješće o javnom savjetovanju o Nacrtu strategije zaključeno
početkom rujna 2017.

Budući da smo putem vašeg gore navedenog dopisa
(http://imamopravoznati.org/request/nacio...)
zaprimili informacije koje su nepotpune jer se vaš odgovor odnosio
samo na Izvješće, molimo da nam se sukladno odredbi čl. 24. st. 1.
i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi dopuna odnosno
ispravak sljedećih informacija:

- Očitovanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava na prijedlog
Nacionalne strategije i
- pripadajući Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog
učinka (PFU obrazac)

S poštovanjem,

GONG

Spojite s ovim

Od: GONG

Za: Ružica Mlakić

Poštovana gospođo Mlakić,
Ovime vas obaviještavamo da smo Povjerenici za informiranje
izjavili
žalbu radi šutnje uprave Ministarstva rada.

Sadržaj koji dostavljamo Povjerenici za informiranje sukladno
upravnom postupku potpisan je vlastoručno:
-------------
ŽALBA ZBOG NEPOSTUPANJA TIJELA JAVNE VLASTI PO ZAHTJEVU ZA PRISTUP
INFORMACIJI TZV. “ŠUTNJA UPRAVE”

Povjerenica za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb

Ž A L B A

Naziv, adresa žalitelja: GONG, Trg bana Josipa Jelačića 15/VI,
10000 Zagreb

koju izjavljujemo sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), zbog toga
što tijelo javne vlasti
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ul. grada Vukovara 78,
10000 Zagreb,
OIB: 53969486500,
nije u zakonskom roku iz čl. 24. st. 1. i 2. Zakona o pravu na
pristup informacijama riješilo zahtjev za dopunu odnosno ispravak
informacija koji smo podnijeli navedenom tijelu javne vlasti dana
9. kolovoza 2018. godine putem web portala (URL:
https://imamopravoznati.org/request/naci...).

Zahtjevom za dopunu odnosno ispravak informacija zatražili smo od
Ministarstva rada da u skladu sa Zakonom o pravu na pristup
informacijama omogući pristup informaciji:
• Očitovanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava na prijedlog
Nacionalne strategije te
• pripadajući Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog
učinka (PFU obrazac).

Napominjemo da nas Ministarstvo rada nije obavijestilo o produženju
roka za ostvarivanje prava na pristup informaciji, sukladno članku
22. Zakona o pravu na pristup informacijama. Na temelju navedenog,
predlažemo da Povjerenica za informiranje uvaži našu žalbu. U
prilogu dostavljamo vam presliku zahtjeva sa dokazom o predaji
zahtjeva za pristup informaciji tijelu javne vlasti.

U Zagrebu, dana 27.08.2018. godine

GONG,
izvršna direktorica Jelena Berković

Spojite s ovim

GONG - komentar ()

Ministarstvo rada (MRMS) nam je poslalo rješenje o zahtjevu putem pošte. Naš zahtjev je odbijen budući da je MRMS utvrdilo da ne posjeduje informacije.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb može: