Natječajno rješenje određeno za daljnju razradu u natječaju za idejno rješenj parka i crkve na Trnjanskoj Savici u Zagrebu

Pisani zahtjev podnositelja Suzana Dobrić Žaja za Grad Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Suzana Dobrić Žaja

Za: Grad Zagreb
Molim Vas da mi pošaljete informacije vezane za
urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja
parka i crkve Bl. Alojzija Stepinca na Trnjanskoj Savici u Zagrebu
(registarski broj 152-12-ZG-UA) koji je održan 2013. godine:
- kopija natječajnog rješenja koje je određeno za daljnju razradu
(autora Bašić, Pedišić, Farrera)
Navedeni natječaj raspisao je i proveo Gradski ured za strategijsko
planiranje i razvoj Grada.
Dostavljam Vam i svoju kućnu adresu: Suzana Dobrić Žaja, [osobna
informacija], ali
napominjem da sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim
primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu
putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne
podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora
elektronskim putem (na adresu @imamopravoznati.org) sukladno Zakonu
o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,

Suzana Dobrić Žaja

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Link to this

Od: Suzana Dobrić Žaja

Za: Grad Zagreb
Dana 8.11. preko portala Imamo pravo znati zatražila sam
informacije vezane za
urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja
parka i crkve Bl. Alojzija Stepinca na Trnjanskoj Savici u Zagrebu
(registarski broj 152-12-ZG-UA) koji je održan 2013. godine:
- kopija natječajnog rješenja koje je određeno za daljnju razradu
(autora Bašić, Pedišić, Farrera)
Navedeni natječaj raspisao je i proveo Gradski ured za strategijsko
planiranje i razvoj Grada.

Do danas još nisam dobila nikakav odgovor na svoj zahtjev. Molim da
mi u što kraćem roku odgovorite na ovaj zahtjev.

S poštovanjem,

Suzana Dobrić Žaja

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb

Poštovana gospođo Dobrić Žaja,

hitno ćemo postupiti po Vašoj požurnici.

Uz ispriku,
S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb

Poštovana gospođo Dobrić Žaja,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama (KLASA: 008-02/16-002/436, URBROJ: 251-02-04-1/03-16-1), a temeljem članka 15. stavka 2. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15, dalje: Zakon), a u vezi s člankom 5. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14), molim da, temeljem članka 79. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09), u roku od 30 dana od dana zaprimanja ovoga maila, dostavite izričiti pisani pristanak nositelja autorskoga prava za pristup informaciji, odnosno izrađivača natječajnog rješenja koje je određeno za daljnju razradu (autora Bašić, Pedišić, Farrera) na natječaj za izradu idejnog rješenja parka i crkve bl. Alojzija Stepinca na Trnjanskoj Savici u Zagrebu.
Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite zatražene dokaze, zahtjev za pristup informacijama će, temeljem članka 47. stavka 4. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09), biti odbijen rješenjem.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Napomena za podnositelja zahtjeva:
tijelo javne vlasti je nepravilno primjenilo Zakon o pravu na pristup informacijama. Vi kao podnositelj zahtjeva niste duzni traziti odobrenje od autora.

Sukladno članku 16. stavak 1. koji kaže da u slucaju ograničenja zbog autorskog prava tijelo je prethodno odbijanju davanja informacije bilo dužno provest test javnog interesa.

Predlazemo vam da napisete Predstavku Povjereniku za informiranje s ovim argumentom jer tijelo nije pravilno primjenilo zakon.

Obrazac za predstavku:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_pre...
Predstavku mozete ispuniti online, spremiti digitalno (npr. print - save as PDF) te dostaviti putem emaila na email adresu Povjerenika za informiranje (adresa u footeru stranice www.pristupinfo.hr). Predstavku nije potrebno vlastorucno potpisati.

Link to this

Suzana Dobrić Žaja - komentar ()

Prema uputama administratora, poslana je predstavka Povjereniku za informiranje radi nepravilne primjene zakona.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: