Održavanje nerazvrstane ceste u Gornjem Koncovčaku

Pisani zahtjev podnositelja Bosiljka Oletić za Općina Sveti Martin na Muri

Zahtjev je uspješan.

Od: Bosiljka Oletić

Za: Općina Sveti Martin na Muri
Poštovani,

dana 03. siječnja 2019. godine zaprimila sam Vaš odgovor, KLASA:
008-01/18-01/01, URBROJ: 2109-17/18-01/08 (19.12.2018.) na poslani
Zahtjev za pristup informacijama. Kako nisam dobila konkretan
odgovor na svoja pitanja upućujem Vam ponovni zahtjev sukladno čl.
24. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj
25/13 i 85/15):

1. Koliko se ukupno financijskih sredstava utrošilo u održavanje
nerazvrstane ceste u Gornjem Koncovčaku k.č.br. 5115 k.o. Gradiščak
od 01.01. 2007. do 31.12.2017. godine (osim troškova za čišćenje
snijega)?

2. Koliko se ukupno financijskih sredstava utrošilo u održavanje
nerazvrstane ceste u Gornjem Koncovčaku k.č.br. 5122 i dio k.č.br.
4849 k.o. Gradiščak 01.01. 2007. do 31.12.2017. godine (osim
troškova za čišćenje snijega)?

3. Koliko se ukupno financijskih sredstava utrošilo u održavanje
nerazvrstane ceste u Gornjem Koncovčaku k.č.br. 5115 k.o. Gradiščak
u tekućoj 2018. godini ( do 30. studenog 2018.) (osim troškova za
čišćenje snijega)?

4. Koliko se ukupno financijskih sredstava utrošilo u održavanje
nerazvrstane ceste u Gornjem Koncovčaku k.č.br. 5122 i dio k.č.br.
4849 k.o. Gradiščak u tekućoj 2018. godini ( do 30. studenog 2018.)
(osim troškova za čišćenje snijega)?

5. Ukoliko jesu, koji su se sve radovi održavanja nerazvrstanih
cesta na k.č.br. 5115, 5122 i dio k.č.br. 4849 k.o. Gradiščak
sukladno članku 13. Pravilnika o održavanju cesta (Narodne novine
broj 90/14) obavljali u razdoblju od 01.01. 2007. do 31.12.2017.
godine?

6. Ukoliko jesu, koji su se sve radovi održavanja nerazvrstanih
cesta na k.č.br. 5115, 5122 i dio k.č.br. 4849 k.o. Gradiščak
sukladno članku 13. Pravilnika o održavanju cesta (Narodne novine
broj 90/14) obavljali u tekućoj 2018. godini ( do 30. studenog
2018.)?

7. Koliki su bili troškovi čišćenja snijega na nerazvrstanim
cestama k.č.br. 5115, 5122 i dio 4849 k.o. Gradiščak od 01.01.
2007. do 31.12.2017. godine?

Napominjem kako me interesiraju financijski podaci. Ukoliko niste u
mogućnosti dati točan podatak ciljano za nerazvrstanu cestu k.č.br.
5115 i 5122 k.o. Gradiščak, molim da mi dostavite ukupni
financijski iznos za održavanje svih nerazvrstanih cesta na
području općine u proteklih 10 godina.

Ujedno želim napomenuti kako sam ovaj zahtjev uputila i preko
apliakcije "Imam pravo znati".

Molim potvrdu primitka ovog maila.

S poštovanjem,

Bosiljka Oletić

Spojite s ovim

Od: mateja klemencic
Općina Sveti Martin na Muri


Attachment Odr avanje nerazvrstane ceste u Gornjem Koncov aku odgovor dostavlja se.pdf
803K Download View as HTML

Attachment Zapisnik o odr anom sastanku 16.sije nja 2019.godine.pdf
1.5M Download View as HTML


Poštovani,
u privitku dostavljamo odgovor na zahtjev za pristup
informacijama-Održavanje nerazvrstane ceste u Gornjem Koncovčaku.
S poštovanjem

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Sveti Martin na Muri može: