Otvaranje baze podataka - Baza podataka korisnika mjera za poticanje zapošljavanja

Pisani zahtjev podnositelja Sonja Radočaj za Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb.

Od: Sonja Radočaj

Za: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) Baza podataka
korisnika mjera za poticanje zapošljavanja. Također bih vas željela
podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva
za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih
skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr,
mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolila da
pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih
podataka.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: Sonja Radočaj

Poštovani,

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, tijelo javne vlasti
je dužno odgovoriti na zahtjev za pristup informacijama u roku od
15 dana od dana podnošenja zahtjeva te Vas ovim putem ponovno molim
da pošaljete slijedeće informacije:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) Baza podataka
korisnika mjera za poticanje zapošljavanja. Također bih vas željela
podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva
za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih
skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr,
mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolila da
pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih
podataka.

Potpuna povijest mojih zahtjeva za pristup informacijama i sva
korespondencija dostupna je na ovoj internetskoj adresi:
http://imamopravoznati.org/request/otvar...

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: Krešimir Domjančić
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb


Attachment image001.png
9K Download

Attachment odgovor sonja radocaj.pdf
26K Download View as HTML


Poštovana,

 

u prilogu vam dostavljamo obavijest u vezi vašeg zahtjeva za pristup
informacijama.

 

Srdačan pozdrav!

 

Krešimir Domjančić

savjetnik u Kabinetu ministra

 

[1]MRMS_HR transparent footer

Ulica grada Vukovara 78

HR – 10000 Zagreb

tel: +385 1 6109 009

mob: +385 99 2742 957

e-mail: [2][Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava e-mail za zahtjeve]

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Matijana Salopek


Attachment ZPPI Sonja Rado aj.pdf
130K Download View as HTML


Poštovana,

temeljem Vašeg zahtjeva za informacijom koja nam je proslijeđena od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava temeljem članka 21. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) za dostavu popisa svih poslodavaca koji koriste mjere aktivne politike zapošljavanja, možemo Vas izvijestiti da je popis poslodavaca kojima su isplaćena sredstva do 31. prosinca 2013. godine za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja objavljen na našoj internetskoj stranici www.hzz.hr na linku: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=19186 .
S navedenom dobrom praksom objave podataka a u nastojanju podizanja razine transparentnosti nastavit ćemo i sljedećih godina te je sukladno tome u pripremi objava popisa poslodavaca korisnika mjera aktivne politike zapošljavanja u 2014. godini.

S poštovanjem,

Matijana Salopek
Službenica za informiranje Središnjeg ureda
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Središnji ured
Radnička cesta 1; 10 000 Zagreb
Hrvatska
+385 1 6126 075
+385 1 6126 079
www.hzz.hr

Ova poruka elektroničke poste je povjerljiva te je strogo zabranjena svaka uporaba, distribucija ili kopiranje ove poruke.

Spojite s ovim

Od: Sonja Radočaj

Poštovani,

Zahvaljujem na Vašem odgovoru i poslanom linku. Međutim, u
prethodnom zahtjevu je traženo da dostavite podatke (tj. Bazu
podataka korisnika mjera za poticanje zapošljavanja) u csv i xls
obliku s obzirom da ste, prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama, dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji
omogućuje ponovnu uporabu.
Također, ponovno Vas želim zamoliti da pošaljete link na traženi
skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: Matijana Salopek

Poštovana,

člankom 10. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da je tijelo javne vlasti obvezno na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati iste.

Nadalje, člankom 27. stavak 2. Istog Zakona propisano je da u svrhu ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe pri čemu je potrebno istaknuti da svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, ali u skladu s odredbama navedenog Zakona, dakle pod određenim uvjetima.

S obzirom da je Zavod objavio popis na svojim Internet stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku ispunjene su sve obaveze koje proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Matijana Salopek
Službenica za informiranje Središnjeg ureda
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Središnji ured
Radnička cesta 1; 10 000 Zagreb
Hrvatska
+385 1 6126 075
+385 1 6126 079
www.hzz.hr

Ova poruka elektroničke poste je povjerljiva te je strogo zabranjena svaka uporaba, distribucija ili kopiranje ove poruke.

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

Žalba je poslana povjerenici za informiranje dana 5. rujna 2015.

Link to this

Administratorica Sonja - komentar ()

Dana 8. travnja je zaprimljen odgovor Povjerenice za informiranje vezan za upućenu žalbu.

Utvrđeno je kako je Hrvatski zavod za zapošljavanje postupio u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13) kada je poslao obavijest da su zatražene informacije objavljene na stranici tijela javne vlasti s obzirom da u vrijeme podnošenja zahtjeva nije postojala obveza objave informacija u strojno čitljivom obliku. Povjerenica za informiranje također navodi da je tijelo javne vlasti u međuvremenu uskladilo svoje postupanje sa zakonskim izmjenama i dopunama te su informacije počeli objavljivati na internetskim stranicama u strojno čitljivom obliku.

KLASA: 008-03/15-01/167
URBROJ: 401-01/05-16-04
Zagreb, 1. travnja 2016.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb može: