Plan gospodarenja otpadom

Pisani zahtjev podnositelja Ilija Tikvić za Vukovarsko-srijemska županija

Zahtjev je uspješan.

Od: Ilija Tikvić

Za: Vukovarsko-srijemska županija

Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje
izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojila
županijska skupština

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Spojite s ovim

Ova je poruka skrivena. Nije cenzurirana adresa Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja. Ako ste predali zahtjev, možete seprijaviti da biste vidjeli poruku.

Administratorica Sonja - komentar ()

Odgovor tijela javne vlasti je sakriven tako da samo podnositelj zahtjeva vidi odgovor s obzirom da tijelo javne vlasti nije cenzuriralo adresu podnositelja zahtjeva.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Vukovarsko-srijemska županija može: