Ilija Tikvić

Za: Vukovarsko-srijemska županija

Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojila županijska skupština

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Marija Prša, Vukovarsko-srijemska županija

Ova je poruka skrivena. Nije cenzurirana adresa Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja. Ako ste predali zahtjev, možete seprijaviti da biste vidjeli poruku.

Administratorica Sonja je ostavio pribilješku ()

Odgovor tijela javne vlasti je sakriven tako da samo podnositelj zahtjeva vidi odgovor s obzirom da tijelo javne vlasti nije cenzuriralo adresu podnositelja zahtjeva.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org