Podaci iz OKCP i Evidencije dojava, policijska uprava Požeško-slavonska

Pisani zahtjev podnositelja Sonja Radočaj za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Sonja Radočaj

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova
Sjedište: Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavite u elektronskom obliku (xls) podatke o dojavama
koje zaprima OKC policijska uprava Požeško-slavonska prikazane po
mjesecu (broj dojava zaprimljeno za svaki mjesec) za razdoblje
1.1.2010. do 31.12.2012. te u odvojenoj datoteci podatke iz
Evidencije dojava koja se od 01.01.2013. godine vodi u
elektroničkom obliku IS MUP-a prikazane po dobu dana (broj dojava
zaprimljeno 00h-06h, 06h-12h, 12h-18h, 18h-24h za svaki dan) za
razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2014. i broj poziva prikazane prema
policijskim postajama Požeško-slavonska i prikazano koliko je
proslijeđeno drugim postajama, koliko je bilo provjera dojave
(intervencija), broj podnjetih kaznenih prijava, broj prekršaja,
broj slučaja gdje su stranke upućene na privatne tužbe, te prema
vrste postupanja: upućena ophodnja, upućena očevidna ekipa, ostalo,
isto tako i rezultate postupanja: prekršajna prijava, kaznenan
prijava, privatna tužba, ostalo.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj, [osobna informacija]

Spojite s ovim

Od: Krešić Jasenka
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb


Attachment 20150803125352268.pdf
671K Download View as HTML


Poštovana gospođo Radočaj,

 

priloženo Vam dostavljamo odgovor vezan uz Vaš zahtjev za pristup
informaciji zaprimljen dana 23. srpnja 2015. godine.

Ljubazno Vas molimo potvrdu primitka ovog e-maila. Ukoliko istu ne
zaprimimo, navedeni odgovor dostaviti ćemo i redovnom poštom.

 

S poštovanjem,

Ured glavnog ravnatelja policije

 

Spojite s ovim

Od: Sonja Radočaj

Poštovani,

potvrđujem primitak e-maila.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Sonja Radočaj - komentar ()

Žalba je poslana povjerenici 3. kolovoza 2015.

Link to this

Administratorica Sonja - komentar ()

Dana 05. travnja je zaprimljeno Rješenje Povjerenice za informiranje kojim se žalba odbija kao neosnovana jer je utvrđeno da se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno utvrđeno je da tražene informacije ne postoje kao izrađene u materijaliziranom obliku.

Klasa: UP/II-008-07/15-01/344
URBROJ: 401-01/11-16-04
Zagreb, 24. ožujka 2016.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb može: