Podaci o Sveučilišnoj bolnici Zagreb

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Grad Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
Ljubzano vas molim dostavu sljedećih informacija o Sveučilišnoj
bolnici Zagreb:

1. Informacije o likvidaciji
- Sukladno Odluci o prestanku Sveučilišne bolnice "Zagreb" (Broj 7
/ 1995), imenovani su likvidacijsko vijeće i likvidacijski
upravitelj.
- Molim vas dostavu informacija o trenutnom sastavu (imena,
prezimena) likvidacijskog vijeća i te podatke o likvidacijskom
upravitelju.
- U članku 5. iste Odluke navedeno je da
"Gradski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu skrb podnijet će
prijavu Trgovačkom sudu u Zagrebu za prestanak i likvidaciju radne
organizacije Sveučilišna bolnica “Zagreb” u osnivanju u ime Grada
Zagreba kao osnivača, kao i prijavu za upis likvidacijskog
upravitelja i likvidacijskog vijeća."
- Molim vas dostavu kopije u elektronskom obliku (sken je poželjan)
prijave za prestanak i likvidaciju Sveučilišne bolnice Zagreb koja
je podnesena Trgovačkom sudu u Zagrebu.
- Molim vas dostavu kopije u elektronskom obliku (sken je poželjan)
prijavu za upis likvidacijskog upravitelja i likvidacijskog vijeća
Sveučilišne bolnice Zagreb koja je podnesena Trgovačkom sudu u
Zagrebu

2. Sudjelovanje u programima i projektima
- U Programu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za
2013. (Broj 4 od 22. veljače 2013.), pod naslovom "Suradnja s
mrežama gradova, međunarodnim udruženjima, institucijama i
međunarodnim konferencijama - URED GRADONAČELNIKA", pod točkom "b)
Međunarodni projekti u pripremi", Sveučilišna bolnica Zagreb
navedena je kao partner na projektu "Give them a chance to work!
Strengthening working abilities and developing supported employment
system for persons with severe mental illness." U nastavku je
pojašnjeno trajanje projekta "Predviđeni početak projekta je u
prvom kvartalu 2013., a trajat će do sredine 2014."
- U svezi navedenog, molim vas informaciju je li projekt proveden
(započeo je i završio je; ili nije nikada započet ili završen).
- Molim vas informacije o partnerskoj ulozi koju Sveučilišne
bolnice Zagreb (u stečaju / u likvidaciji) ima na navedenom
projektu, te informaciju (dokument, račun, kopiju itd) koja
pokazuje u kojem iznosu i na koji način Sveučilišna bolnica Zagreb
(u stečaju / u likvidaciji) sudjeluje u projektu.

3. Financijska izvješća tijekom likvidacijskog postupka
- Prave osobe u likvidaciji najčešće izvještavaju financijski u
obliku financijskih izvještaja do trenutka otvaranja likvidacijskog
postupka, financijskih izvještaja tijekom likvidacijskog postupka,
financijskih izvještaja po završetku postupka likvidacije.
- Molim vas dostavu posljednjeg financijskog izvještaja Sveučilišne
bolnice Zagreb kojom raspolažete. Dostavite kao i ostalo u
elektronskom obliku kao najekonomičnijem načinu odgovora.

4. Nastavak gradnje Sveučilišne bolnice Zagreb
- Sukladno Zaključku o nastavku gradnje Sveučilišne bolnice Zagreb
(Broj 14 od 11. listopada 2007.), točki 6. osniva se Povjerenstvo
za izradu prijedloga dovršetka realizacije projekta "Sveučilišna
bolnica Zagreb."
- Molim vas dostavu informacija o sastavu (imena i prezimena)
posljednjeg poznatog stanja spomenutog Povjerenstva.
- U istom članku navedeno je
"Povjerenstvo će izraditi konačni prijedlog nastavka realizacije
projekta Sveučilišne bolnice Zagreb. Kao jedna od mogućnosti
provest će se međunarodno prednatjecanje za javno-privatno
partnerstvo."
- Molim vas dostavu informacija koje su nastale kao rezultat ovog
dijela Zaključka (npr. dostava prijedloga nastavka realizacije
projekta, informacije o međunarodnom prednatjecanju za
javno-privatno partnerstvu ukoliko je isto provedeno).

Sve tražene informacije dostavite elektronskim putem na ovu
elektronsku adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podatak uklonjen]

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
Radi ranijih problema koji ste imali s neprimanjem mojih zahtjeva
elektronskim putem, ljubazno vas molim, možete li odgovoriti
ukoliko ste zaprimili moj zahtjev od 16.12.2018?

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb

Poštovani,

 

Slijedom Vašeg traženja od 17. prosinca 2018., obavještavam Vas da je Vaš
zahtjev za pristup informacijama ovo

Javnopravno tijelo zaprimilo dana 16. prosinca 2018. putem elektroničke
komunikacije te

se smatra da je podnesen pisani zahtjev sukladno članku 18. st. 2. Zakona
o pravu na pristup informacijama

(NN 25/13, 85/15).

 

 

S poštovanjem,

 

 

Sonja Jasić Kovačić

Službenica za informiranje

Ured gradonačelnika

Trg Stjepana Radića 1, Zagreb

Tel. 01/6100134

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb

Poštovani,

 

Slijedom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama koji ste uputili
elektroničkom poštom, dana 16. prosinca 2018. na našu adresu,  vezano uz
informacije o

Sveučilišnoj bolnici Zagreb, izvješćujem Vas da se temeljem članka 22.
stavak 1. t. 1., 2. i 3. te stavka 2. (Zakona o pravu na

pristup informacijama NN, br. 25/13 i 85/15) produžuje rok za ostvarivanje
prava na pristup informaciji i to razlogom

što se zahtjevom traži veći broj informacija, što se dio informacija mora
tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti i razlogom što

je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

U članku 22. stavak 1. Zakona propisano je da se rokovi za ostvarivanje
prava na pristup informaciji mogu produžiti za 15 dana

računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu
za pristup informaciji.

 

Zahvaljujem na razumijevanju.

 

S poštovanjem,

 

 

Sonja Jasić Kovačić

Službenik za informiranje

Ured gradonačelnika

Trg Stjepana Radića 1, Zagreb

 

Spojite s ovim

Od: TSZG-sluzbenik


Attachment image001.png
6K Download


                    

 

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Zagreb, Amruševa 2/II

26 Su-3/2019      

 

Službenik za informiranje

Zagreb, 1. veljače 2019.

 

                                             Miroslav Schlossberg

           
                                  [1][ZPPI #6673 email]
   

                                              

             Poštovani,

 

             nastavno na Vaš upit od 17. siječnja 2019. koji nam je
proslijeđen od strane Službenika za informiranje Ureda gradonačelnika
Grada Zagreba 18. siječnja 2019., u odnosu na tražene informacije u vezi
likvidacije Sveučilišne bolnice Zagreb, upućujem Vas na odjel Sudskog
registra pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, koji je javna knjiga u koju možete
izvršiti uvid i dobiti potrebne podatke o trgovačkim društvima, te dobiti
potrebne izvatke i potvrde,

bez dokazivanja pravnog interesa (članak 4 stavak 2 Zakona o sudskom
registru, "Narodne novine" broj 1/95.,…,110/15. – dalje: ZSR-a).

Odjel Sudskog registra zaprima upite na broj(u) telefona 01/4863-444 u
vremenu od 13.00 do 14.00 sati, a stranke se primaju u odgovarajućoj
pisarnici od 8.00 do 12.00 sati.

 

            S poštovanjem,

 

                                            Zamjenik službenika za
informiranje

 

From: Pristup informacijama gradonačelnika
[mailto:[Grad Zagreb e-mail za zahtjeve]]
Sent: Friday, January 18, 2019 2:04 PM
To: Ivan Bešlić
Cc: TSZG-sluzbenik
Subject: ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Poštovani,

 

 

Temeljem članka 21. stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 25/13, 85/15)

dostavljam zahtjev za pristup informacijama Miroslava Schlossberga iz
Zagreba i to u dijelu

za koji imamo saznanja da se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, točka 1. i
točka 3. zahtjeva

vezano uz informacije o likvidaciji Sveučilišne bolnice Zagreb.

 

S poštovanjem

 

Službenik za informiranje

Sonja Jasić Kovačić

 

Ured gradonačelnika

Trg Stjepana Radića 1, Zagreb

Tel.01 6100134

 

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #6673 email]

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Odgovor Grada Zagreba zaprimljen postanskim putem:

Klasa 008-02/18-002/518
Urbroj 251-02-02/015-19-26
17.1.2019

Sken: https://app.box.com/s/arn8t5uxyosu58f77l...

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: