Mladen Petrović

Za: Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb

Poštovani,

molim da mi u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama dostavite sljedeće podatke:
1. Koliko je ukupno novozaposlenih službenika u Vašem tijelu od početka 2018. godine na temelju provedenog javnog natječaja
2. Koliko je ukupno službenika premješteno iz drugih tijela u vaše od početka 2018. godine. Pritom molim i podatak iz kojih tijela je tijekom 2018. godine u vaše izvršen premještaj službenika te koliko službenika je premješteno iz svakog od tih tijela.

S poštovanjem,

Mladen Petrović

Blaženka Koštić Ćurić, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb

1 privitaka

 

Poštovani g. Petroviću,

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) zaprimila je Vaš
zahtjev za pristup informacijama kojim ste od HERA-e zatražili podatke o
broju novozaposlenih službenika u HERA-i od početka 2018. godine na
temelju provedenog javnog natječaja te podatke o premještaju službenika iz
drugih tijela u HERA-u.

U vezi s Vašim zahtjevom očitujemo se kako slijedi:

Člankom 34. stavkom 2. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti
(„Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) propisano je da se za ostvarivanje
prava i obveza iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom, za radnike
HERA-e primjenjuju opći propisi o radu. Uzimajući u obzir navedenu
odredbu, na HERA-u se ne primjenjuju odredbe propisa i kolektivnih ugovora
koje uređuju zapošljavanje u državnoj službi, odnosno u javnim službama,
pa tako ni odredbe o zapošljavanju na temelju javnog natječaja niti
odredbe o premještaju službenika iz jednog tijela u drugo.

Sukladno članku 28. stavku 2. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti,
zapošljavanje na temelju javnog natječaja u HERA-i provodi se samo u
slučaju imenovanja stručnih voditelja stručnih službi. U ostalim
slučajevima, zapošljavanje novih radnika HERA-e uvijek se provodi na
temelju oglasa za zasnivanje radnog odnosa koji se javno objavljuje.

U 2018. godini u HERA-i nije bilo zapošljavanja na temelju javnog
natječaja.

S poštovanjem,

Blaženka Koštić Ćurić/B.A.

Voditeljica Odjela za odnose s javnošću/Head of the Public Relations
Office

Hrvatska energetska regulatorna agencija / Croatian Energy Regulatory
Agency

Ulica grada Vukovara 14, Zagreb

Tel. ++385 1 6323 761 & ++385 1 6323 777

Fax. ++385 1 6115 344

GSM: ++385 98/9827524

E-mail: [1][HERA e-mail za zahtjeve]

[2]www.hera.hr

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[HERA e-mail za zahtjeve]
2. http://www.hera.hr/

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org