Popis TJV koja nisu podnijela godišnji izvještaj po ZPPI za 2017. godinu

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Povjerenik za informiranje, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Povjerenik za informiranje, Zagreb

Poštovani,
Ljubazno vas molim dostavu popisa tijela javne vlasti koja nisu
podnijela godišnji izvještaj po Zakonu o pravu na pristup
informacijama za 2017. godinu.

Iz Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za
2017. vidljivo je da se radi o 1176 tijela javne vlasti:
"Ključne obveze tijela javne vlasti su imenovanje službenika za
informiranje, vođenje službenog upisnika te dostava godišnjeg
izvješća Povjereniku za informiranje.
Od 5.859 tijela javne vlasti službenika nije imenovalo 726
(12,39%), izvješće nije dostavilo 1.176 (20,07%), a internetsku
stranicu nema 890 (15,2%) tijela javne vlasti."

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Poslana predstavka Povjereniku za informiranje.

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Povjerenik za informiranje, Zagreb

Poštovani,
Hvala vam na odgovoru.

Molim vas da odgovor na PPI zahtjev dostavljate ubuduće na adresu s
koje je zahtjev poslan.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Prilozi zaprimljeni u odggovoru na Gmail adresu:
[1] TJV bez izvjesca 2017.csv,
https://app.box.com/s/ydesldoxwzgu8qz7tl...
[2] 21082018091020.pdf
https://app.box.com/s/k9qgylm2os53kpp1eg...

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Povjerenik za informiranje, Zagreb može: