Popis TJV koja nisu podnijela godišnji izvještaj po ZPPI za 2017. godinu

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Povjerenik za informiranje, Zagreb

Trenutno čeka odgovor, Povjerenik za informiranje, Zagreb mora odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Povjerenik za informiranje, Zagreb

Poštovani,
Ljubazno vas molim dostavu popisa tijela javne vlasti koja nisu
podnijela godišnji izvještaj po Zakonu o pravu na pristup
informacijama za 2017. godinu.

Iz Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za
2017. vidljivo je da se radi o 1176 tijela javne vlasti:
"Ključne obveze tijela javne vlasti su imenovanje službenika za
informiranje, vođenje službenog upisnika te dostava godišnjeg
izvješća Povjereniku za informiranje.
Od 5.859 tijela javne vlasti službenika nije imenovalo 726
(12,39%), izvješće nije dostavilo 1.176 (20,07%), a internetsku
stranicu nema 890 (15,2%) tijela javne vlasti."

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Povjerenik za informiranje, Zagreb može: