Popis Turističkih Agencija

Josip Vučković made this pristup informacijama request to Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatska turistička zajednica, Zagreb.

Za: Hrvatska turistička zajednica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) popis svih
turističkih agencija sa svim pripadajućim podacima za svaku pojedinačnu
turističku agenciju kako je objavljeno na http://croatia.hr/hr-HR/Putovanje-Hrvats...
Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. (stavak
1, podstavak 11) Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13)
dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu izravno na Portalu.

S poštovanjem,

Josip Vučković

Davorin Purgarić, Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

Poštovani g. Vučković,

nastavno na Vaš zahtjev, ovim putem napominjemo kako se u i slučaju ovog popisa ne radi o službenom registru ili obvezi objave koju je Hrvatska turistička zajednica dužna izvršavati u okviru svojih zakonskih zadaća, odnosno da se isti sastavlja isključivo informativno temeljem informativnih podataka koje o turističkim agencijama obrađuju lokalne turističke zajednice.

Bez obzira što se ne radi o službenom registru, već o informativnom pretraživaču agencija koji je javno dostupan putem internetskih stranica, pa u tom smislu ne postoji zakonska obveza osiguravanja ponovne uporabe informacija, Hrvatska turistička zajednica će, kako bi se dodatno osigurala njihova što jednostavnija uporaba uzimajući u obzir upravo ovakve i slične zahtjeve krajnjih korisnika predmetnog pretraživača, tijekom ovog mjeseca, uz popis smještajnih objekata objaviti i popis turističkih agencija na internetskim stranicama u .csv formatu, o čemu ćemo Vas dodatno obavijestiti. Isti se popis u .xls formatu neće objavljivati jer navedeni format nije preporučljivo koristiti u navedene svrhe.

Ujedno napominjemo kako je svaka turistička agencija dužna pribaviti odgovarajuće rješenje za poslovanje, te iz navedenog razloga postoji mogućnost da nadležno Ministarstvo turizma raspolaže sa točnim podacima o trenutno registriranim turističkim agencijama u Republici Hrvatskoj.

S poštovanjem,

prikazati citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti netocno tumaci zakon.

Bez obzira sto se ne radi o sluzbenom registru, i tijelo nije duzno proaktivno objavljivati takve informacije jer ne postoje zakonske obveze, korisnik (podnositelj zahtjeva) moze u svom zahtjevu traziti informacije kojima tijelo raspolaze vec u nekom od oblika koji omogucuju ponovnu uporabu.

Obaveza po kojoj tijelo ima obvezu proaktivno objavljivati ovakav skup podataka odnosi se na Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), glava 3. "Obaveze tijela javne vlasti", naslov "Objavljivanje informacija," clanak 10., stavak 1. "Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati," tocka 11. "informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt".

Ostale obaveze Hrvatske turisticke zajednice zapisane su u Statutu HTZ kojeg je mocue procitati na linku http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...

S obzirom da tijelo raspolaze pisanim zapisom - kao sto je to i samo tijelo navelo u svom odgovoru (informacije dostupne na njihovim web stranicama) - korisnik moze traziti te informacije od tijela u obliku kako je korisnik naveo (pogodne za ponovnu uporabu) ukoliko tijelo raspolaze informacijama zapisanim u takvom obliku.

Korisnik je dana Siječanj 31, 2016 podnio zahtjev za ponovnu uporabu, a tijelo je dostavilo obavijest dana Veljača 16, 2016. S obzirom na slijed, savjetujemo korisniku (podnositelju zahtjeva) da primjeni svoje pravo zalbe radi sutnje administracije i to ne kasnije od 1. ozujka kako bi zalba bila u zakonskom roku.

Zalbu mozete podnijeti ispunjavajucu online obrazac dostupan na linku http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal..., ispunjenu zalbu isprintajte, potpisite i dostavite digitalno ili papirno na adresu Povjerenika za informiranje (adresa se nalazi u podnozju sluzbene stranice Povjerenika http://www.pristupinfo.hr/). Kada posaljete zalbu, mozete dodati komentar (pribiljesku) na ovu stranicu o tome kako biste lakse pratili kronoloski slijed rjesavanja vaseg zahtjeva.

Budite slobodni dodati komentar ovdje ukoliko dodje do promjene (npr. tijelo je dostavilo Rjesenje) kako bismo vas mogli savjetovati o daljnjim koracima.

Za proces dobivanja informacija, pratite korake koji se odnose na "ponovnu uporabu" na sljedecem linku http://help.imamopravoznati.org/2_kako_z....

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org