Postupak proglašavanja otoka Biševa značajnim krajobraznim područjem

Pisani zahtjev podnositelja Frane Torre za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Tijelo javne vlasti želi na ovaj zahtjev odgovoriti poštanskim putem .

Od: Frane Torre

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovane/i,

Možete li nas detaljnije uputiti oko postupka proglašavanja otoka
Biševa značajnim krajobraznim područjem? Da li postupak može
pokrenuti udruga ili samo jedinica lokalne samouprave?

S poštovanjem,

Frane Torre
U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Odgovor na ovaj zahtjev nije zaprimljen putem ove platforme te s toga nije poznato je li i sto je zaprimljeno.

Ukoliko zaprimite odgovor drugim putem, ljubazno molimo podnositelja zahtjeva da u obliku komentara opise sto je zaprimljeno, priblizno kada je zaprimljeno te da oznaci pravilan status (ukoliko je odgovor zaprimljen postanskim putem, potrebno je oznaciti “dostaviti ce odgovor postanskim putem”).

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: