Postupak vrednovanja dodatnih kriterija u javnom natječaju za Ekspertnu radnu skupinu

Pisani zahtjev podnositelja Dora Kršul za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb.

Od: Dora Kršul

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim da mi
ukažete na razrađeni postupak vrednovanja svih dodatnih kriterija
propisanih javnim natječajem za Ekspertnu radnu skupinu, a koji je
raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja:

a) Razrađeni postupak vrednovanja ZA SVAKI od navedenih dodatnih
kriterija koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata za
voditelja Ekspertne radne skupine (dodatno se vrednuju: nagrade i
priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i
položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i
sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva
(imenovanja i izbori) u međunarodna i nacionalna stručna tijela i
povjerenstva te znanstveni radovi iz područja razvoja kurikuluma,
razvoja sustava odgoja i obrazovanja, pedagogije, odgoja i
obrazovanja i metodike).

b) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji
će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.a) kategoriji
(dodatno se vrednuje: izbor u zvanje mentora, odnosno savjetnika).

c) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji
će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.b) kategoriji
(dodatno se vrednuje: iskustvo u metodici nastave -
publicirani radovi i nositeljstvo kolegija metodike nastavnoga
predmeta).

d) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji
će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.c) kategoriji
(dodatno se vrednuju: znanstveni radovi iz područja razvoja
kurikuluma).

e) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji
će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.d) kategoriji
(dodatno se vrednuju: znanstveni radovi iz područja pedagogije,
odgoja i obrazovanja i metodike).

f) Razrađeni postupak vrednovanja ZA SVAKI od navedenih dodatnih
kriterija koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata za
2.a), 2.b), 2.c) ili 2.d) kategoriju (dodatno se vrednuju nagrade i
priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i
položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i
sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva
(imenovanja i izbori) u međunarodnim i nacionalnim stručnim
tijelima i povjerenstvima te rad na projektima razvoja kurikuluma).

Molim da mi navedeno dostavite putem servisa Imamo pravo znati ili
na adresu podnositelja zahtjeva:

Pametna kuća d.o.o. - portal Srednja.hr
Popovićeva 8
10000 Zagreb

S poštovanjem,

Dora Kršul

Spojite s ovim

Od: ppi
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb


Attachment Obavijest D.Kr ul.pdf
90K Download View as HTML


Poštovana gospođo Kršul,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, kojim tražite „razrađeni
postupak vrednovanja svih dodatnih kriterija propisanih javnim natječajem
za  Ekspertnu radnu skupinu, a koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i
obrazovanja“, u privitku Vam dostavljamo obavijest.

 

Napominjemo da je ista otpremljena i zemaljskom poštom na adresu iz
zahtjeva.

 

 

S poštovanjem,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb može: