Postupak vrednovanja dodatnih kriterija u javnom natječaju za Ekspertnu radnu skupinu

Pisani zahtjev podnositelja Dora Kršul za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, iz tijela Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb trebali su odgovoriti brzo i do (detalji)

Od: Dora Kršul

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim da mi
ukažete na razrađeni postupak vrednovanja svih dodatnih kriterija
propisanih javnim natječajem za Ekspertnu radnu skupinu, a koji je
raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja:

a) Razrađeni postupak vrednovanja ZA SVAKI od navedenih dodatnih
kriterija koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata za
voditelja Ekspertne radne skupine (dodatno se vrednuju: nagrade i
priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i
položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i
sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva
(imenovanja i izbori) u međunarodna i nacionalna stručna tijela i
povjerenstva te znanstveni radovi iz područja razvoja kurikuluma,
razvoja sustava odgoja i obrazovanja, pedagogije, odgoja i
obrazovanja i metodike).

b) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji
će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.a) kategoriji
(dodatno se vrednuje: izbor u zvanje mentora, odnosno savjetnika).

c) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji
će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.b) kategoriji
(dodatno se vrednuje: iskustvo u metodici nastave -
publicirani radovi i nositeljstvo kolegija metodike nastavnoga
predmeta).

d) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji
će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.c) kategoriji
(dodatno se vrednuju: znanstveni radovi iz područja razvoja
kurikuluma).

e) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji
će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.d) kategoriji
(dodatno se vrednuju: znanstveni radovi iz područja pedagogije,
odgoja i obrazovanja i metodike).

f) Razrađeni postupak vrednovanja ZA SVAKI od navedenih dodatnih
kriterija koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata za
2.a), 2.b), 2.c) ili 2.d) kategoriju (dodatno se vrednuju nagrade i
priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i
položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i
sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva
(imenovanja i izbori) u međunarodnim i nacionalnim stručnim
tijelima i povjerenstvima te rad na projektima razvoja kurikuluma).

Molim da mi navedeno dostavite putem servisa Imamo pravo znati ili
na adresu podnositelja zahtjeva:

Pametna kuća d.o.o. - portal Srednja.hr
Popovićeva 8
10000 Zagreb

S poštovanjem,

Dora Kršul

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb može: