Postupak vrednovanja dodatnih kriterija u javnom natječaju za Ekspertnu radnu skupinu

Pisani zahtjev podnositelja Dora Kršul za Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Vlada Republike Hrvatske, Zagreb.

Od: Dora Kršul

Za: Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a s obzirom da je
Posebno stručno povjerenstvo za provedbu Strategije obrazovanja,
znanosti i tehnologije ustrojeno pri Uredu predsjednika Vlade RH
(ujedno i zaduženo za formiranje kriterija za natječaj za Ekspertnu
radnu skupinu), molim da mi ukažete na razrađeni postupak
vrednovanja svih dodatnih kriterija propisanih javnim natječajem za
Ekspertnu radnu skupinu od 15. siječnja 2018.:

a) Razrađeni postupak vrednovanja ZA SVAKI od navedenih dodatnih
kriterija koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata za
voditelja Ekspertne radne skupine (dodatno se vrednuju: nagrade i
priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i
položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i
sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva
(imenovanja i izbori) u međunarodna i nacionalna stručna tijela i
povjerenstva te znanstveni radovi iz područja razvoja kurikuluma,
razvoja sustava odgoja i obrazovanja, pedagogije, odgoja i
obrazovanja i metodike).

b) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji
će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.a) kategoriji
(dodatno se vrednuje: izbor u zvanje mentora, odnosno savjetnika).

c) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji
će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.b) kategoriji
(dodatno se vrednuje: iskustvo u metodici nastave -
publicirani radovi i nositeljstvo kolegija metodike nastavnoga
predmeta).

d) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji
će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.c) kategoriji
(dodatno se vrednuju: znanstveni radovi iz područja razvoja
kurikuluma).

e) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji
će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.d) kategoriji
(dodatno se vrednuju: znanstveni radovi iz područja pedagogije,
odgoja i obrazovanja i metodike).

f) Razrađeni postupak vrednovanja ZA SVAKI od navedenih dodatnih
kriterija koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata za
2.a), 2.b), 2.c) ili 2.d) kategoriju (dodatno se vrednuju nagrade i
priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i
položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i
sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva
(imenovanja i izbori) u međunarodnim i nacionalnim stručnim
tijelima i povjerenstvima te rad na projektima razvoja kurikuluma).

Molim da mi navedeno dostavite putem servisa Imamo pravo znati ili
na adresu podnositelja zahtjeva:

Pametna kuća d.o.o. - portal Srednja.hr
Popovićeva 8
10000 Zagreb

S poštovanjem,

Dora Kršul

Spojite s ovim

Od: Ida Ćosić
Vlada Republike Hrvatske, Zagreb


Attachment Kr ul obavijest.pdf
126K Download View as HTML


Poštovana,

 

slijedom Vašeg traženja, u privitku dostavljamo obavijest.

 

S poštovanjem,

 

Ida Ćosić Duić

službenica za informiranje Vlade RH

 

Vlada Republike Hrvatske

Trg sv. Marka 2

10 000 Zagreb

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Vlada Republike Hrvatske, Zagreb može: