Pravilnici info

Pisani zahtjev podnositelja Marin Bašić za Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Marin Bašić

Za: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju, Zagreb

Poštovani,
Sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama molim Vaš
Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih
mjesta u Agenciji za plaćanja i statističke podatke o
zaposlenicima. Hvala

S poštovanjem,

Marin Bašić

Spojite s ovim

Od: Info APPRRR
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb


Attachment image002.jpg
1K Download

Attachment image003.jpg
2K Download


Poštovani,

 

ovo je potvrda da smo primili Vašu e-poštu. Na Vaš upit odgovorit ćemo u
najkraćem mogućem vremenu, osim ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne
natječaje iz Programa ruralnog razvoja.

 

Ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne natječaje iz Programa ruralnog
razvoja molimo ponovite isti upit preko web-obrasca na sljedećoj poveznici
- [1]http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/, gdje će upit biti
zaprimljen, obrađen, a odgovor objavljen.

 

 S poštovanjem,

 

Služba za odnose s javnošću i informiranje

[2]cid:[email protected]

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

[3]cid:[email protected]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloga
sadržanih u poruci namijenjen je isključivo u službene svrhe i može biti
dostupan isključivo onim fizičkim osobama, tijelima i pravnim osobama koje
imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja
poslova iz njihova djelokruga, a koji su navedeni kao primatelji. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno. Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The content of this message and any
attachments contained in the message is intended exclusively for official
purposes and may be available only to those individuals, bodies and legal
persons listed as recipients who have the need to use such information for
official purposes and for carrying out tasks within their competence. Any
unauthorized use, disclosure, processing, modification, reproduction,
display, transmission, distribution, recording, or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited. Paying Agency for
Agriculture, Fisheries and Rural Development does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

References

Visible links
1. http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/

Spojite s ovim

Od: Info APPRRR
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Poštovani,

odgovor ćete dobiti u zakonskom roku.

S poštovanjem,

Samostalna služba za informativne i međunarodne poslove

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Info APPRRR
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment image002.jpg
2K Download

Attachment Pravilnik o sistematizaciji izmjene i dopune srpanj 2017.pdf
531K Download View as HTML

Attachment odgovor Marin Ba i.pdf
263K Download View as HTML


 

 

From: Info APPRRR
Sent: Thursday, August 31, 2017 3:17 PM
To: '[e-mail adresa]'
Subject: FW: Pravo na pristup informacijama

 

Poštovani,

 

U prilogu se nalaze odgovor na Vaš zahtjev i Izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta APPRRR.

Također, šaljemo i poveznicu s koje možete skinuti Pravilnik o unutarnjem
ustroju i sistematizaciji radnih mjesta APPRRR:

[1]https://fsender.apprrr.hr/get/65bc2dac-5...

 

S poštovanjem,

 

Samostalna služba za informativne i međunarodne poslove

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb može: