Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Pisani zahtjev podnositelja Ivana Slavenski za Univerzal, Đakovo

Trenutno čeka odgovor, Univerzal, Đakovo mora odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Od: Ivana Slavenski

Za: Univerzal, Đakovo

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi Pravilnik, odnosno odgovarajući akt kojim se uređuje
organizacija i sistematizacija radnih mjesta u vašem trgovačkom
društvu.

Tražene informacije dostavite elektronskim putem odgovorom (reply)
na ovu adresu.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Univerzal, Đakovo može: