Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska pošta, Zagreb

Postovani,
S obzirom da ste se u ranijem odgovoru pozvali na Pravilnik o poslovnoj tajni, ljubazno vas molim da dostavite navedeni dokument odnosno ako je objavljen na webu da dostavite link na dokument.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

U Zagrebu 20.4.2019

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE

Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

ŽALITELJ: Miroslav Schlossberg

TIJELO: Hrvatska pošta d.d.
Jurišićeva 13 (p.p. 514)
10000 Zagreb

Ž A L B A

protiv rješenja tijela javne vlasti Hrvatska pošta d.d. (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Dokazi:

1. Korespodencija po predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama koja uključuje zahtjev za pravo na pristup informacijama od 1.4.2019, poslan elektroničkim putem http://imamopravoznati.org/request/pravi...

2. Rješenje tijela javne vlasti KLASA: HP-08-032802/18, URBOJ: n/a, od 10.4.2019.

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), žalitelj je tijelu javne vlasti dana 1.4.2019 godine podnio uredan zahtjev za pravo na pristup informacijama (dalje u tekstu: zahtjev) u kojem je od tijela javne vlasti tražena dostava informacija:

S obzirom da ste se u ranijem odgovoru pozvali na Pravilnik o
poslovnoj tajni, ljubazno vas molim da dostavite navedeni dokument
odnosno ako je objavljen na webu da dostavite link na dokument.

D o k a z : korespodencija po predmetu za pravo na pristup informacijama od 1.4.2019

II. Dana 10.4.2019 godine tijelo javne vlasti dostavlja rješenje u kojem u bitnome navodi:

Proveden je test razmjernosti i javnog interesa (cl.16. ZPPI-a). Trazeni podatak smatra se poslovnom tajnom u smislu cl.3. Pravilnika o poslovnoj tajni, te u smislu odredbe cl.15 st.2 ZPPI-a tjv ima pravo ograniciti pristup takvoj informaciji.

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: HP-08-032802/18, URBOJ: n/a, od 10.4.2019

III. Žalitelj se ne slaže s navedenom u rješenju tijela javne vlasti od 10.4.2019:

Žalitelj se ne slaže s navodima tijela. Tijelo je osporavanim rješenjem odbio pristup informaciji a u istom se poziva na odredbe istog Pravilnika kojeg odbija dati na uvid (Pravilnik o poslovnoj tajni). Takodjer, tijelo se takodjer pozivalo na clanke u spornom Pravilniku i u ranijim Zahtjevima te smatram da imam pravo uvida u Pravilnik na koji se tijelo poziva.

IV. Tijelo javne vlasti dostavilo je rješenje 9 dana nakon uredno poslanog zahtjeva.

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: HP-08-032802/18, URBOJ: n/a, od 10.4.2019

V. U zakonskom roku 15 dana nakon isteka roka za rješenje računajući od dana dostave zahtjeva za pravo na pristup informacijama, žalitelj dostavlja ovu žalbu protiv rješenja.

VI. Budući da tijelo javne vlasti nije postupilo u skladu s odredbama članka 23. Zakona o pravu na pristup informacijama, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

1. Žalba se uvažava.
2. Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana omogući pristup zatraženoj informaciji u skladu sa Zakonskim propisima.
3. Moli se Povjerenik za informiranje da izvrši nenajavljeni inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama na lokaciji tijela javne vlasti.

Žalitelj:

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska pošta, Zagreb

Postovani,
Ovim putem potvrdujem primitak vaseg rjesenja broj HP-08-032802/18 od 27.5.2019. te oznacujem ovaj zahtjev uspjesno odgovorenim izvan zakonskog roka prvostupansjkog postupka (rijesen je tek u drugostupanjskom postupku) sa sadrzajem kako slijedi:

[1] Rjesenje, https://app.box.com/s/wqwiuu5jo2p2atk19r...
[2] Pravilnik o poslovnoj tajni, https://app.box.com/s/gtmmygkvh60z9crwqq...

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org