Ivana Slavenski

Za: Hrvatska pošta, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi Pravilnik o plaćama te Pravilnik, odnosno odgovarajući akt kojim se uređuje organizacija i sistematizacija radnih mjesta u vašem društvu.

Tražene informacije dostavite elektronskim putem odgovorom (reply)
na ovu adresu.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

Pristup Informacijama, Hrvatska pošta, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

u privitku se dostavlja Rješenje ovog tijela javne vlasti kojim je odlučeno o, niže u mail-u podnesenom, Zahtjevu za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Pristup informacijama
HP - Hrvatska pošta d.d.

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org