Pravo na anonimno korištenje mrežnih usluga prostornih podataka Državne geodetske uprave

Zahtjev je uspješan.

Za: Državna geodetska uprava, Zagreb

Na vašim mrežnim stranicama 28.02.2019. objavili ste sljedeći članak o korištenju prostornih podataka Državne geodetske uprave putem mrežnih usluga:
https://dgu.gov.hr/vijesti/mrezne-usluge...

Koji sadrži sljedeći tekst:

""
Državna geodetska uprava je u okviru svojeg djelokruga rada razvila niz mrežnih usluga putem kojih se korisnicima omogućava pristup prostornim podacima.
Pristup mrežnim uslugama možete ostvariti preko sljedećih poveznica na način da su mrežne usluge pregleda u obliku WMS (Web Map Service) omogućene za anonimne korisnike i to za sljedeće skupove podataka iz nadležnosti Državne geodetske uprave:

Hrvatska osnovna karta - mrežna usluga pregleda za anonimne korisnike (WMS) https://geoportal.dgu.hr/services/hok/wms
Digitalni ortofoto 2011 - mrežna usluga pregleda za anonimne korisnike (WMS) https://geoportal.dgu.hr/services/dof/wms
Digitalni ortofoto 2014/16 - mrežna usluga pregleda za anonimne korisnike (WMS) https://geoportal.dgu.hr/services/inspir...
Digitalni ortofoto 2017 - mrežna usluga pregleda za anonimne korisnike (WMS) https://geoportal.dgu.hr/services/inspir...
Topografske karte mjerila 1:25 000 (TK25), 1:100 000 (TK100) i 1:200 000 (TK200) - mrežna usluga pregleda za anonimne korisnike (WMS) https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
Registar geografskih imena - mrežna usluga pregleda za anonimne korisnike (WMS) http://rgi.dgu.hr/geoserver/wmsgn/wms

Mrežne usluge preuzimanja u obliku WFS (Web Feature Service) omogućene su za anonimne korisnike za sljedeće skupove podataka iz nadležnosti Državne geodetske uprave:
Registar geografskih imena - mrežna usluga preuzimanja za anonimne korisnike (WFS) http://rgi.dgu.hr/geoserver/gn/wfs (model podataka definiranim specifikacijama podataka INSPIRE-a za geografska imena)
http://rgi.dgu.hr/geoserver/wfshr/wfs (u skladu s reduciranim nacionalnim modelom podataka za geografska imena)
""

Otvaranjem stranice https://geoportal.dgu.hr/#/menu/uvjeti-k... vidljivi su sljedeće zabranje:

""
Zabranjeno je svako mijenjanje, umnožavanje, distribuiranje podataka, na bilo kojoj vrsti medija, sadržanih u sustavu Geoportal DGU. Sadržaj dostupan na internetskoj stranici Geoportal DGU korisnik ne smije kopirati radi stvaranja baze podataka u elektroničkom ili drugom obliku te javno koristiti i distribuirati prema trećim osobama.
""

Molim da se omogući ponovna uporaba informacija objavljenih putem mrežnih usluga prostornih podataka Državne geodetske uprave, u ovom slučaju putem WMS i WFS servisa kao anonimnim korisnicima.

Podaci će biti korišteni u nekomercijalne svrhe, a glavna od tih svrha je nadopuna OpenStreetMap prostorne baze podataka sa nedostajućim informacijama.

S poštovanjem,
Hrvoje Bogner
[cenzura osobnih podataka]
[cenzura osobnih podataka]

Nardić Marijana, Državna geodetska uprava, Zagreb

Poštovani,

Službenica za informiranje Državne geodetske uprave obavještava Vas da će sukladno članku 22. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“, broj 25/13. i 85/15.) produžiti rok za odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama iz razloga da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje:
Marijana Nardić, dipl. iur. – Voditeljica Odjela
Državna geodetska uprava
Sektor za financijske poslove, strateško planiranje,
nabavu i opće poslove
Služba za nabavu i opće poslove
Odjel za opće poslove i pisarnicu
Gruška 20, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: 6166-519 / Fax: 01 6165 484
www.dgu.hr

-----Original Message-----
From: Hrvoje Bogner <[ZPPI #6939 email]>
Sent: Tuesday, March 12, 2019 10:05 AM
To: Nardić Marijana <[DGU e-mail za zahtjeve]>
Subject: Pravo na anonimno korištenje mrežnih usluga prostornih podataka Državne geodetske uprave

Za: Državna geodetska uprava, Zagreb

Na vašim mrežnim stranicama 28.02.2019. objavili ste sljedeći
članak o korištenju prostornih podataka Državne geodetske uprave
putem mrežnih usluga:
https://dgu.gov.hr/vijesti/mrezne-usluge...

Koji sadrži sljedeći tekst:

""
Državna geodetska uprava je u okviru svojeg djelokruga rada razvila
niz mrežnih usluga putem kojih se korisnicima omogućava pristup
prostornim podacima.
Pristup mrežnim uslugama možete ostvariti preko sljedećih poveznica
na način da su mrežne usluge pregleda u obliku WMS (Web Map
Service) omogućene za anonimne korisnike i to za sljedeće skupove
podataka iz nadležnosti Državne geodetske uprave:

Hrvatska osnovna karta - mrežna usluga pregleda za anonimne
korisnike (WMS) https://geoportal.dgu.hr/services/hok/wms
Digitalni ortofoto 2011 - mrežna usluga pregleda za anonimne
korisnike (WMS) https://geoportal.dgu.hr/services/dof/wms
Digitalni ortofoto 2014/16 - mrežna usluga pregleda za anonimne
korisnike (WMS)
https://geoportal.dgu.hr/services/inspir...
Digitalni ortofoto 2017 - mrežna usluga pregleda za anonimne
korisnike (WMS)
https://geoportal.dgu.hr/services/inspir...
Topografske karte mjerila 1:25 000 (TK25), 1:100 000 (TK100) i
1:200 000 (TK200) - mrežna usluga pregleda za anonimne korisnike
(WMS) https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
Registar geografskih imena - mrežna usluga pregleda za anonimne
korisnike (WMS) http://rgi.dgu.hr/geoserver/wmsgn/wms

Mrežne usluge preuzimanja u obliku WFS (Web Feature Service)
omogućene su za anonimne korisnike za sljedeće skupove podataka iz
nadležnosti Državne geodetske uprave:
Registar geografskih imena - mrežna usluga preuzimanja za anonimne
korisnike (WFS) http://rgi.dgu.hr/geoserver/gn/wfs (model podataka
definiranim specifikacijama podataka INSPIRE-a za geografska imena)
http://rgi.dgu.hr/geoserver/wfshr/wfs (u skladu s reduciranim
nacionalnim modelom podataka za geografska imena)
""

Otvaranjem stranice
https://geoportal.dgu.hr/#/menu/uvjeti-k... vidljivi su
sljedeće zabranje:

""
Zabranjeno je svako mijenjanje, umnožavanje, distribuiranje
podataka, na bilo kojoj vrsti medija, sadržanih u sustavu Geoportal
DGU. Sadržaj dostupan na internetskoj stranici Geoportal DGU
korisnik ne smije kopirati radi stvaranja baze podataka u
elektroničkom ili drugom obliku te javno koristiti i distribuirati
prema trećim osobama.
""

Molim da se omogući ponovna uporaba informacija objavljenih putem
mrežnih usluga prostornih podataka Državne geodetske uprave, u ovom
slučaju putem WMS i WFS servisa kao anonimnim korisnicima.

Podaci će biti korišteni u nekomercijalne svrhe, a glavna od tih
svrha je nadopuna OpenStreetMap prostorne baze podataka sa
nedostajućim informacijama.

S poštovanjem,
Hrvoje Bogner
[cenzura osobnih podataka]
[cenzura osobnih podataka]

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6939 email]

Je li [DGU e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Državna geodetska uprava, Zagreb? Ako da,
molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

________________________________

OBAVIJEST O POVLAŠTENOSTI I POVJERLJIVOSTI PORUKE
Ova poruka i svi njezini prilozi mogu sadržavati pravno povlaštene i/ili povjerljive podatke te su isključivo namijenjeni imenovanom Primatelju. Ukoliko niste imenovani Primatelj, ovime ste obaviješteni da je svaka neovlaštena uporaba ove poruke strogo zabranjena. Ako ste poruku primili greškom, molimo da odmah obavijestite Pošiljatelja, te da poruku i sve priloge izbrišete sa računala bez čitanja.

PRIVILEGE AND CONFIDENTIALITY NOTICE
This message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by replying to this message and delete it without reading from your computer.

sakrij citirane dijelove

Poštovana

Šaljem nadopunu prvotnog zahtjeva. Odgovor šaljite prvenstveno ovim putem radi javne dostupnosti.

Prema navedenom članku zakona, rok se produžuje za 15 dana, ako sam dobro izračunao to je do 11.04.2019.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

Nardić Marijana, Državna geodetska uprava, Zagreb

Poštovani,

 

Temeljem Vaše zahtjeva od 12.3.2019. godine, te nadopune zahtjeva od
19.3.2019. godine, sukladno čl.27. st.3., odnosno čl. 23.st.1. t. 3.
Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“, broj 25/13. i
85/15.) obavještavamo Vas da su na Geoportalu Državne geodetske uprave na
poveznici [1]https://geoportal.dgu.hr/#/menu/uvjeti-k... objavljeni
novi uvjeti korištenja koji omogućavaju ponovnu uporabu informacija
objavljenih putem mrežnih usluga prostornih podataka Državne geodetske
uprave.

 

S poštovanjem,

 

Službenica za informiranje:

Marijana Nardić, dipl. iur. – Voditeljica Odjela

Državna geodetska uprava

Sektor za financijske poslove, strateško planiranje,

nabavu i opće poslove

Služba za nabavu i opće poslove

Odjel za opće poslove i pisarnicu

Gruška 20, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: 6166-519 / Fax: 01 6165 484

[2]www.dgu.hr

 

--------------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST O POVLAŠTENOSTI I POVJERLJIVOSTI PORUKE
Ova poruka i svi njezini prilozi mogu sadržavati pravno povlaštene i/ili
povjerljive podatke te su isključivo namijenjeni imenovanom Primatelju.
Ukoliko niste imenovani Primatelj, ovime ste obaviješteni da je svaka
neovlaštena uporaba ove poruke strogo zabranjena. Ako ste poruku primili
greškom, molimo da odmah obavijestite Pošiljatelja, te da poruku i sve
priloge izbrišete sa računala bez čitanja.

PRIVILEGE AND CONFIDENTIALITY NOTICE
This message and all attachments transmitted with it are intended solely
for the use of the addressee and may contain legally privileged and
confidential information. If you are not the intended recipient, you are
hereby notified that any use of this message or its attachments is
strictly prohibited. If you have received this message in error, please
notify the sender immediately by replying to this message and delete it
without reading from your computer.

References

Visible links
1. https://geoportal.dgu.hr/#/menu/uvjeti-k...
2. http://www.dgu.hr/
http://www.dgu.hr/

sakrij citirane dijelove

Poštovana

Zahvaljujem na pozitivnom odgovoru.
Kao što je specificirano u novo kreiranim uvjetima korištenja mrežnih usluga navest će se DGU kao izvor podataka na stranici projekta:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cont...
Ovime DGU postaje četvrta institucija koja je dopustila korištenje svojih rasterskih podataka za potrebe OpenStreetMap projekta. Samim tim će i OpenStreetMap podloge, koje se koriste na geoportalu http://geoportal.nipp.hr/ ali i na portalima ostalih institucija, biti ažurnije i kvalitetnije te će bolje odgovarati stvarnom stanju na terenu.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org