Preslika konzervatorske podloge za ruralnu cjelinu Napoje i ostala pitanja

Pisani zahtjev podnositelja Frane Torre za Grad Komiža

Zahtjev je uspješan.

Od: Frane Torre

Za: Grad Komiža

Poštovane/i,

U izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Komiže
(Broj: 02/15), članak 81. stavak 4. stoji:

Izrada konzervatorskih podloga radi zaštite i očuvanja
kulturno-povijesnog identiteta urbanih i ruralnih cjelina za
obuhvat zaštićenih urbanih, urbano-ruralnih i ruralnih cjelina
potrebno je izraditi konzervatorsku podlogu i to bez obzira na
pravni stupanj zaštite (Z ili P). Izradi Urbanističkog plana
uređenja za cjelovite zone treba prethoditi arheološko
rekognosticiranje terena ili izrada konzervatorske podloge ukoliko
nadležno tijelo utvrdi da je potrebno. Temeljem rezultata
arheološkog rekognosticiranja terena i (ili) konzervatorske podloge
nadležno će tijelo utvrditi mjere zaštite područja koje je potrebno
uvrstiti u UPU.

Naša pitanja:

1. Postoji li konzervatorska podloga za ruralnu cjelinu Napoje?
2. Je li provedeno arheološko rekognosticiranja terena na otoku
Biševu?
3. Smatra li se naselje Napoje uopće ruralnom cjelinom i je li kao
takvo zaštićeno?
4. Ako jest, što sve obuhvaća ta zaštita?

S poštovanjem,

Frane Torre
U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org/

Spojite s ovim

Od: Dijana Kukoć
Grad Komiža


Attachment Untitled.pdf
3.4M Download View as HTML


Štovani,
dostavljamo Vam odgovor na Vaša traženja.
Sa poštovanjem
                                                          Službenik za
informiranje
                                                                Diana
Kukoč

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Komiža može: