Preslike svih ugovora koje je Grad Komiža sklopila s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode More i Krš

Pisani zahtjev podnositelja Frane Torre za Grad Komiža

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Frane Torre

Za: Grad Komiža

Molimo na uvid sve dokumente koje je Grad Komiža potpisala s lavna
ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode More i Krš, a u vezi s projektom
„Centar za posjetitelje Modra špilja -Biševo“ i općenito svu
dokumentaciju koja se tiče otoka Biševa, a ima veze s Javnom
ustanovom More i krš.

S poštovanjem,

Frane Torre

U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Komiža može: