Preslike svih ugovora koje je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode sklopila s lokalnom jedinicom Grad Komiža

Pisani zahtjev podnositelja Frane Torre za Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš, Split

Tijelo javne vlasti želi na ovaj zahtjev odgovoriti poštanskim putem .

Od: Frane Torre

Za: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na
području Splitsko-dalmatinske županije More i krš, Split

Molimo na uvid sve dokumente koje je Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode potpisala s lokalnom jedinicom Grad
Komiža, a u vezi s projektom „Centar za posjetitelje Modra špilja -
Biševo“. Lokalna zajednica nije upućena u detalje projekta, a
gradska uprava Komiže nije transparentna i smatramo da ne djeluje u
javnom interesu.

S poštovanjem,

Frane Torre

U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Odgovor na ovaj zahtjev nije zaprimljen putem ove platforme te s toga nije poznato je li i sto je zaprimljeno.

Ukoliko zaprimite odgovor drugim putem, ljubazno molimo podnositelja zahtjeva da u obliku komentara opise sto je zaprimljeno, priblizno kada je zaprimljeno te da oznaci pravilan status (ukoliko je odgovor zaprimljen postanskim putem, potrebno je oznaciti “dostaviti ce odgovor postanskim putem”).

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš, Split može: