Program zaštite divljači "Grad Đurđevac" 2018-2028

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) Program zaštite divljači za “Grad Đurđevac” za vremensko
razdoblje 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2028.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem web-portala
www.imamopravoznati.hr

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: