Projekt uređenja parka na Trnjanskoj Savici - potvrde javnopravnih tijela

Pisani zahtjev podnositelja Suzana Dobrić Žaja za Grad Zagreb

Čeka se odgovor na predstavku Grad Zagreb za rješavanje ovog zahtjeva.

Od: Suzana Dobrić Žaja

Za: Grad Zagreb

Poštovani, molim Vas da mi dostavite skenove potvrda javno pravnih
tijela Vodovod i odvodnja, Mup (inspekcija zaštite od požara),
Gradski ured za prostorno uređenje (sektor za građenje i održavanje
komunalne infrastrukture), Gradski ured za prostorno uređenje
(odjel za promet), Gradski ured za prostorno uređenje (odjel za
zelene površine), Sanitarno tehničke uvjete i uvjete zaštite od
buke, sve vezano za glavni projekt oznake TD 18/17 izrađen po
Arhitektura u bijelom d.o.o. Zagreb, Ribnička 9, temeljem kojeg je
izdana prijava početka građenja klasa 361-03/17-007/359 od dana
20.04.2017.godine.

Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš
odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste
zaprimili moj zahtjev. Molim Vas da moje osobne podatke (npr. kućna
adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem
sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,

Suzana Dobrić Žaja

Spojite s ovim

Suzana Dobrić Žaja - komentar ()

Osobni podaci poslani direktno s privatne e-mail adrese.

Link to this

Administratorica Sonja - komentar ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Link to this

Od: Suzana Dobrić Žaja

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
podsjećam da sam 13. 5. 2017. uputila zahtjev da mi dostavite
skenove potvrda javno pravnih
tijela Vodovod i odvodnja, Mup (inspekcija zaštite od požara),
Gradski ured za prostorno uređenje (sektor za građenje i održavanje
komunalne infrastrukture), Gradski ured za prostorno uređenje
(odjel za promet), Gradski ured za prostorno uređenje (odjel za
zelene površine), Sanitarno tehničke uvjete i uvjete zaštite od
buke, sve vezano za glavni projekt oznake TD 18/17 izrađen po
Arhitektura u bijelom d.o.o. Zagreb, Ribnička 9, temeljem kojeg je
izdana prijava početka građenja klasa 361-03/17-007/359 od dana
20.04.2017.godine.

Zakonski rok za odgovor istekao 27. 5. te vas molim da mi što
hitnije dostavite tražene podatke.

S poštovanjem,

Suzana Dobrić Žaja

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: