Proračun Grada Komiže i pokazatelji sudjelovanja građana u njegovom donošenju

Pisani zahtjev podnositelja Frane Torre za Grad Komiža

Tijelo javne vlasti želi na ovaj zahtjev odgovoriti poštanskim putem .

Od: Frane Torre

Za: Grad Komiža

Poštovana,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

1) o broju pristiglih prijedloga građana za Proračun u razdoblju
2005. - 2019. godine

2) koji su prijedlozi prihvaćeni, odnosno uvršteni u Proračun Grada
Komiže za razdoblje 2005. - 2019. godine

3) koji su prijedlozi građana odbijeni, odnosno nisu uvršteni u
Proračun Grada Komiže u razdoblju 2005. - 2019. godine te uz koja
obrazloženja

4) Proračun Grada Komiže za razdoblje 2005. - 2019. godinu na
razini odjeljaka
(4. razina), u strojno čitljivom formatu (npr. excel XLS)

5) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za
razdoblje 2005. - 2019.
godinu na razini osnovnih računa (5. razina), u strojno čitljivom
formatu (npr. excel XLS)

6) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za
razdoblje 2005. - 2019.
godinu na razini osnovnih računa (5.razina), u strojno čitljivom
formatu (npr. excel XLS)

S poštovanjem,

Frane Torre
Građanska inicijativa "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org/

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Odgovor na ovaj zahtjev nije zaprimljen putem ove platforme te s toga nije poznato je li i sto je zaprimljeno.

Ukoliko zaprimite odgovor drugim putem, ljubazno molimo podnositelja zahtjeva da u obliku komentara opise sto je zaprimljeno, priblizno kada je zaprimljeno te da oznaci pravilan status (ukoliko je odgovor zaprimljen postanskim putem, potrebno je oznaciti “dostaviti ce odgovor postanskim putem”).

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Komiža može: