Putni nalozi za Rusiju

Pisani zahtjev podnositelja Duje Prkut za Predsjednica Republike Hrvatske

Zahtjev je uspješan.

Od: Duje Prkut

Za: Predsjednica Republike Hrvatske

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, tražim Vas da mi
elektroničkim putem, u obliku odgovora na ovaj mail, dostavite
sljedeće informacije:

- ukupan broj putnih naloga izdanih u Uredu Predsjednice RH za
putovanja u Rusiju, od inauguracije Predsjednice RH do današnjeg
dana (17.05.2017.)

- ukupna vrijednosti svih putnih naloga izadnih u Uredu
Predsjednice RH za putovanja u Rusiju, od inauguracije Predsjednice
RH do današnjeg dana (17.05.2017.)

S poštovanjem,

Duje Prkut

Spojite s ovim

Od: Suzana Rebselj
Predsjednica Republike Hrvatske


Attachment dujeprkut.pdf
1.1M Download View as HTML


Poštovani,
U privitku Vam dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje

Suzana Rebselj

Služba za odnose s javnošću/Public Relations Office
Ured predsjednice Republike Hrvatske
Office of the President of the Republic of Croatia

Pantovčak 241, 10000 Zagreb
T. + 385 1 45 65 135
F. + 385 1 45 65 256
E. [Predsjednica Republike Hrvatske e-mail za zahtjeve]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Duje Prkut

Za: Suzana Rebselj

Poštovana,
Zahvaljujem na dostavi traženih informacija.
S poštovanjem,
Duje Prkut

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Predsjednica Republike Hrvatske može: