Putni troškovi za Jakovine, ministra poljoprivrede u 12. sazivu Vlade RH za 2011. i 2012. godinu

Dražen Hoffmann made this pristup informacijama request to Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Zahtjev je uspješan.

Dražen Hoffmann

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove Tihomira Jakovina, ministra poljoprivrede u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2011. i 2012. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as - Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu zacrnjeni.

Lijep pozdrav,
Dražen Hoffmann
[poštanska adresa]

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7115753*

 

 

 

 

 

 

KLASA: UP/I-008-02/17-01/22

URBROJ: 525-02/1596-17-4

Zagreb, 20. rujna 2017.

 

Dražen Hoffmann
putem e-maila: [1][ZPPI #4328 email]

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Dražen Hoffman |
| | |
| |- Zahtjev za pristup informacijama |
| | |
| |- Produženje roka, obavijest, daje se |
|---------------+--------------------------------------------------------|
|  |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama izvješćujemo Vas da zbog
traženja većeg broja različitih informacija rok za rješavanje zahtjeva
produžavamo sukladno članku 22. stavak 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“, broj  25/13 i 85/15).

 

S poštovanjem,

Ministarstvo poljoprivrede

 

 

 

prikazati citirane dijelove

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

1 privitaka

*P/7134608*

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: UP/I-008-02/17-01/22

URBROJ: 525-02/1596-17-7

Zagreb, 10. listopada 2017.

 

Dražen Hoffmann

putem e-maila: [1][ZPPI #4328 email]

 

PREDMET: Dražen Hoffmann - Zahtjev za pristup informacijama

- Odgovor, daje se
   

Poštovani gospodine Hoffmann,

 

sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.), Ministarstvo
poljoprivrede u privitku dostavlja podatke vezane uz putne troškove
Tihomira Jakovina, ministra  poljoprivrede u  12. sazivu Vlade Republike
Hrvatske za 2012. godinu, uz napomenu da u 2011. ministar Jakovina nije
bio na službenim putovanjima.

 

S poštovanjem,

Službenica za informiranje Ministarstva poljoprivrede

Željana Ivanuš

 

Prilog: Tablica 1 Jakovina 2012.

 

 

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org