Putni troškovi za Jakovine, ministra poljoprivrede u 12. sazivu Vlade RH za 2011. i 2012. godinu

Pisani zahtjev podnositelja Dražen Hoffmann za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Dražen Hoffmann

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće
informacije, vezano uz putne troškove Tihomira Jakovina, ministra
poljoprivrede u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2011. i
2012. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje,
uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u
navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za
navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom
službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog
putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako
je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim
stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene
podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti
na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as -
Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke
(adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu
zacrnjeni.

Lijep pozdrav,
Dražen Hoffmann
[poštanska adresa]

Spojite s ovim

Od: pristupinfo
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7115753*

 

 

 

 

 

 

KLASA: UP/I-008-02/17-01/22

URBROJ: 525-02/1596-17-4

Zagreb, 20. rujna 2017.

 

Dražen Hoffmann
putem e-maila: [1][ZPPI #4328 email]

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Dražen Hoffman |
| | |
| |- Zahtjev za pristup informacijama |
| | |
| |- Produženje roka, obavijest, daje se |
|---------------+--------------------------------------------------------|
|  |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama izvješćujemo Vas da zbog
traženja većeg broja različitih informacija rok za rješavanje zahtjeva
produžavamo sukladno članku 22. stavak 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“, broj  25/13 i 85/15).

 

S poštovanjem,

Ministarstvo poljoprivrede

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: pristupinfo
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Attachment Tablica 1 Jakovina 2012.xlsx
74K Download View as HTML


*P/7134608*

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: UP/I-008-02/17-01/22

URBROJ: 525-02/1596-17-7

Zagreb, 10. listopada 2017.

 

Dražen Hoffmann

putem e-maila: [1][ZPPI #4328 email]

 

PREDMET: Dražen Hoffmann - Zahtjev za pristup informacijama

- Odgovor, daje se
   

Poštovani gospodine Hoffmann,

 

sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.), Ministarstvo
poljoprivrede u privitku dostavlja podatke vezane uz putne troškove
Tihomira Jakovina, ministra  poljoprivrede u  12. sazivu Vlade Republike
Hrvatske za 2012. godinu, uz napomenu da u 2011. ministar Jakovina nije
bio na službenim putovanjima.

 

S poštovanjem,

Službenica za informiranje Ministarstva poljoprivrede

Željana Ivanuš

 

Prilog: Tablica 1 Jakovina 2012.

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: