Putni troškovi za Miljenića, ministra pravosuđa u 12. sazivu Vlade RH za 2011. i 2012. godinu

Pisani zahtjev podnositelja marko petrović za Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Trenutno čeka odgovor, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb mora odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Od: marko petrović

Za: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće
informacije, vezano uz putne troškove Orsat Miljenić, ministra
pravosuđa u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2011. i 2012.
godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje,
uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u
navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za
navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom
službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog
putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako
je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim
stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene
podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti
na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as -
Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke
(adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu
zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Marko Petrović
[Osobna informacija]

Spojite s ovim

Od: Zrinka Oreb
Ministarstvo pravosuđa, Zagreb


Attachment Marko Petrovi produ enje roka obavijest dostavlja se.pdf
30K Download View as HTML


Poštovani,
nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo obavijest.

Ljubazno molimo potvrdu primitka ove elektroničke pošte.

S poštovanjem,

Zrinka Oreb
Službenica za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Ulica grada Vukovara 49
HR – 10000 ZAGREB

Tel: 01 3714-522
Fax: 01 3714-509
e-mail: [Ministarstvo pravosuđa, Zagreb e-mail za zahtjeve]
web: https://pravosudje.gov.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo pravosuđa, Zagreb može: