radovi u parku Trnjanska Savica - Pravilnik o jednostavnoj gradnji

Pisani zahtjev podnositelja igor kramaric za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: igor kramaric

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Jučer (26.04.2017) je izašla vaša inspekcija u park na Trnjansku
Savicu povodom planiranje gradnje.

Po kojem članku "Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i
radovima"
se izvode radovi u parku Trnjanska Savica ukoliko se radi sjenica
od 206 m2
i betonski radovi amfiteatra?

Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš
odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste
zaprimili moj zahtjev.
Molim Vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije
dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti
osobnih podataka.

S poštovanjem,

igor kramaric

[osobni podaci uklonjeni]
Zagreb

Spojite s ovim

Od: Zahtjev za pristup informacijama
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

Povodom Vašeg zahtjeva, a vezano za inspekcijski nadzor - izgradnja parka Trnjanska Savica, obavještavamo Vas da je dana 25.04.2017. godine obavljen inspekcijski nadzor izvedenih radova na k.č.br. 2729/10 i dio 2807/2 k.o. Trnje u Zagrebu,
- investitor je dostavio na uvid prijavu početka građenja Klasa:361-03/17-007/359 od dana 20.04.2017. godine,
- dostavljen je na uvid Glavni projekt pod oznakom TD 18./17. izrađen po Arhitektura u bijelom d.o.o. Zagreb, Ribnička 9,
- temeljom utvrđenog, a do dana izvršenog nadzora nije bilo elemenata na temelju kojih bi se pokrenuo upravni postupak.
Tijekom eventualnog nastavka građenja, kontrolirat će se zakonitost radova, dostatnost priložene dokumentacije, kao i usklađenost građenja sa potrebnom dokumentacijom za svaku vrstu radova.
Napominjemo da građevinski inspektor nadzire građenje (izvedbu građevinskih i drugih radova), a nije nadležan utvrđivati zakonitost izrade projekta ( glavnog projekta).
Uvid u glavni projekt moguće je izvršiti kod naručitelja – investitora, te kod ovlaštenog projektanta.

Srdačan pozdrav,

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
( ++385 (0)1 3782 186
( ++385 (0)1 3782 192
www.mgipu.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: igor kramaric

Za: Zahtjev za pristup informacijama

hvala na odgovoru. Lijepo Vas molim:

1. da mi pošaljete scan/fotokopiju "prijave početka građenja"
Klasa:361-03/17-007/359 od dana 20.04.2017. Ukoliko ne posjedujete
trazeni dokument molim vas informaciju kod kojeg tijela je
urudzbiran.

2. odgovor na pitanje: Po kojem članku "Pravilnika o jednostavnim i
drugim građevinama i radovima" se izvode radovi u parku Trnjanska
Savica ukoliko se radi sjenica od 206 m2 i betonski radovi
amfiteatra?
Pojasnjenje: Sam nadzor je trazen jer je postojala sumnja da
planirana gradnja ne moze biti zapoceta prema "Pravilniku o
jednostavnim i drugim građevinama i radovima". Buduci da ste
obavili nadzor, i utvrdili kako je sve u skladu sa zakonom,
vjerujem imate tu informaciju.

Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš
odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste
zaprimili moj zahtjev. Molim Vas da moje osobne podatke (npr. kućna
adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem
sukladno Zakonu o zaštiti
osobnih podataka.

S poštovanjem,

igor kramaric

[osobni podaci uklonjeni]
10000 Zagreb

Spojite s ovim

Od: Zahtjev za pristup informacijama
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb


Attachment Scan0065.pdf
1.4M Download View as HTML


Poštovani,

slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), a sukladno odredbi članka 17. stavka 1. točke 2. istog Zakona, u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam presliku Prijave početka građenja KLASA: 361-03/17-007/359 od 20. travnja 2017. Središnjeg odsjeka za graditeljstvo Grada Zagreba.
Napominjemo da do dana izvršenog nadzora nije bilo elemenata na temelju kojih bi se pokrenuo inspekcijski upravni postupak. Tijekom eventualnog građenja na predmetnoj lokaciji obavit će se inspekcijski nadzor u smislu zakonitosti i usklađenosti građenja s aktom kojim se može pristupiti građenju.
Člankom 18. stavkom 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) propisano je da se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije

S poštovanjem,

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

Tel: 01 3782 186 Lok: 8186
[broj mobitela] VPN: 281
E-mail: [e-mail adresa]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb može: